Espoo Museum of Modern Art

Kuvalainat

EMMA myöntää kuvien käyttöoikeuksia eri tarkoituksiin EMMA-kokoelman, Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelman ja Saastamoisen säätiön taidekokoelman taideteoksista ja arkistokokoelmista. Kuvat toimitetaan EMMAn kuvapalvelimen kautta. Käytöstä peritään maksu hinnaston mukaan.

Ajankohtaisten näyttelyiden kuvat ovat median käytössä kuvapalvelimella ilman erillistä tilausta (salasana: emmamuseum). Muuhun kuin ajankohtaiseen tiedotuskäyttöön tarkoitetut kuvat tulee aina tilata erikseen.

Kuviin liittyvät tiedustelut ja tilaukset sähköpostitse kokoelmakoordinaattori Lotta Hannukselalle osoitteeseen lotta.hannuksela@emmamuseum.fi. Ilmoitathan mahdollisimman tarkat tiedot tilattavasta kuvasta ja käyttötarkoituksesta.

Kuvien käyttöehdot

1. Kuvia saa käyttää vain sovittuun tarkoitukseen. Kuvan luvattomasta käytöstä peritään sopimussakkona 1.000 EUR. Sopimussakon huomautusaika on 8 vrk ja maksuehdot 21 vrk, viivästyskorko korkolain mukaan. Museolla on oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

2. Käyttäjä on vastuussa siitä, että kuvat julkaistaan asianmukaisin kuvatekstein varustettuina. Kuvia julkaistaessa on mainittava taideteoksen tekijä, teoksen nimi, omistaja ja valokuvaaja. Näiden tietojen mainitsematta jättämisestä peritään 200 euroa/kuva.

Eri taidekokoelmiin kuuluvien teosten omistajatieto esitetään muodossa:

EMMA – Espoon modernin taiteen museon kokoelma
EMMA – Samlingen för Esbo moderna konstmuseum
EMMA – Espoo Museum of Modern Art Collection

Saastamoisen säätiön taidekokoelma / EMMA – Espoon modernin taiteen museo
Saastamoinen stiftelsens konstsamling / EMMA – Esbo moderna konstmuseum
The Saastamoinen Foundation Art Collection / EMMA – Espoo Museum of Modern Art

Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelma / EMMA – Espoon modernin taiteen museo
Tapio Wirkkala Rut Bryk stiftelsens samling / EMMA – Esbo moderna konstmuseum
Tapio Wirkkala Rut Bryk Foundation Collection / EMMA – Espoo Museum of Modern Art

3. Taideteosta ei saa rajata tekijänoikeuslain vastaisesti. Jos kuvasta käytetään vain yksityiskohtaa, on tästä mainittava kuvan julkaisun yhteydessä. Kuvan päälle ei saa painaa tekstiä luvatta. Käyttäjä vastaa värierottelusta.

4. Käyttäjä hoitaa kuvan käyttämiseen liittyvät tekijänoikeusasiat taiteilijan tai häntä edustavan järjestön kanssa. Taideteoskuvissa tekijänoikeuden haltijoita ovat sekä taiteilija että valokuvaaja. Taideteosten tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuotta taiteilijan kuolemasta ja valokuvan osalta suoja on 50 vuotta kuvan ottamisvuodesta. EMMAlle maksettava kuvankäyttökorvaus kattaa valokuvaajan tekijänoikeusmaksun. Kuvien tilaaja vastaa tämän lisäksi mahdollisista taiteilijan tekijänoikeuskorvauksista oikeudenhaltijoille, jos taiteilijan tekijänoikeus on voimassa. Oikeudenhaltijoita voivat olla joko taiteilijat, perikunnat tai tekijänoikeusjärjestö Kuvasto ry, jotka myöntävät edustamiensa oikeudenhaltijoiden käyttöluvat. Kuvaston verkkosivuilla on lista järjestön kanssa sopimuksen tehneistä taiteilijoista ja perikunnista. Kuvapalvelussa on joidenkin tekijänoikeuden haltijoiden yhteystiedot, joilla ei ole sopimusta Kuvaston kanssa.

5. EMMA toivoo saavansa julkaisut arkistoihinsa.

6. Sähköinen tiedosto on tuhottava sovitun käytön jälkeen.

7. Käyttämällä lainattua kuvaa käyttäjä sitoutuu noudattamaan yllämainittuja kuvankäyttöehtoja.