Espoo Museum of Modern Art

Nykyaikaa etsimässä -näyttely avaa EMMAn syksyn näyttelyohjelmiston

Nykyaikaa etsimässä © Paula Virta / EMMA
Nykyaikaa etsimässä © Paula Virta / EMMA

EMMAssa avautuva Nykyaikaa etsimässä on laaja kansainvälinen nykytaiteen katselmus, joka syventyy taiteen kautta teknologian täyteiseen todellisuuteemme ja teknologian vaikutukseen siihen, ketä olemme. Näyttelyyn on kutsuttu 16 kansainvälistä nykytaiteen visionääriä, jotka pohtivat taiteessaan luonnon ja teknologian sekä inhimillisen ajattelun ja tekoälyn välisiä suhteita. Nykyaikaa etsimässä avautuu yleisölle lauantaina 27. elokuuta 2022.

Teknologia nähdään joskus vastakohtana luonnolle, tai tekoäly uhkana ihmisyydelle. Nykyaikaa etsimässä -näyttelyn taiteilijoille teknologia näyttäytyy suurimmaksi osaksi mahdollisuutena luoda uudenlaista taidetta sekä työkaluna tuoda näkyväksi asioita, jotka voivat viedä meitä eteenpäin luontosuhteemme monipuolistamisessa sekä itseymmärryksessä. EMMAn intendentti Arja Millerin ja amanuenssi Ingrid Ormanin kuratoiman elämyksellisen kokonaisuuden lähtökohtana on ollut ihmisen, teknologian ja luonnon välinen monisyinen vuorovaikutus. Moni näyttelyn taiteilija kääntää katseemme paitsi tekoälyn mahdollisuuksiin, myös luonnosta löytyviin muihin älykkyyksiin.

Näyttelyyn valitut taiteilijat käsittelevät nykypäivän ilmiöitä taidetta, teknologiaa ja tiedettä yhdistävien prosessien kautta. Kaikki näyttelyn teokset ovat kuitenkin elämyksellisiä, eikä niiden kokemiseen tarvita entuudestaan teknologian ymmärrystä.

EMMAssa nähdään vaikuttava ja monimuotoinen kokonaisuus teoksia taiteilijoilta Refik Anadol, Dora Budor, Sougwen Chung, Heather Dewey-Hagborg, Stephanie Dinkins, Teemu Lehmusruusu, Rafael Lozano-Hemmer, Agnieszka Kurant, Brandon Lipchik, Jaakko Pietiläinen, Sondra Perry, Anna Ridler, Raimo Saarinen, Jenna Sutela, Jakob Kudsk Steensen ja Lu Yang.

Näyttely laajenee myös Saastamoisen säätiön Kosketus-kokoelmanäyttelyyn. Nykyaikaa etsimässä -näyttelyn ohjelmaa on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Aalto-yliopiston, Espoon kaupunginteatterin sekä Helsingin juhlaviikkojen kanssa. Näyttelyn aikana EMMAssa koettavissa on Rakkaussimulaatio EVE: Vedenhenget, joka on itsenäinen osa Espoon Kaupunginteatteriin vuonna 2023 esille tulevasta Eero Tiaisen ja työryhmä EVE:n virtuaalitodellisuusteoksesta.

Lue lisää