Espoo Museum of Modern Art

Höstens program på EMMA öppnar med På spaning efter nutiden

På spaning efter nutiden © Paula Virta / EMMA
På spaning efter nutiden © Paula Virta / EMMA

På spaning efter nutiden som öppnar på EMMA är en omfattande och internationell utställning med samtidskonst som fördjupar sig i vår teknologipräglade verklighet och teknologins inverkan på vem vi är. Till utställningen har vi bjudit in 16 visionärer inom den internationella samtidskonsten, som var och en i sin konst tar upp relationerna mellan natur och teknologi och mellan mänskligt tänkande och artificiell intelligens. På spaning efter nutiden öppnar för publik lördagen den 27 augusti 2022.

Teknologin ses ibland som en motsats till naturen, och artificiell intelligens som ett hot mot mänskligheten. Konstnärerna på utställningen På spaning efter nutiden ser i första hand teknologin som en möjlighet skapa nya former av konst och som ett verktyg för att synliggöra saker som kan föra oss framåt inte bara i fråga om självförståelse utan också i fråga om att göra vår relation till naturen mångsidigare. Den upplevelsefyllda helheten som kuraterats av EMMAs intendent Arja Miller och amanuens Ingrid Orman har sin utgångspunkt i den komplexa interaktionen mellan människan, teknologin och naturen. Flera av konstnärerna på utställningen vänder våra blickar inte bara mot de möjligheter artificiell intelligens erbjuder, utan också mot de andra intelligenser som finns i naturen.

Konstnärerna som valts till utställningen behandlar dagens fenomen med hjälp av processer som förenar konst, teknologi och vetenskap. Trots det är alla verk på utställningen i första hand upplevelser, och det krävs ingen kunskap om teknologi för att man ska kunna ta del av dem.

På EMMA visas en imponerande och mångsidig helhet verk av konstnärerna Refik Anadol, Dora Budor, Sougwen Chung, Heather Dewey-Hagborg, Stephanie Dinkins, Teemu Lehmusruusu, Rafael Lozano-Hemmer, Agnieszka Kurant, Brandon Lipchik, Jaakko Pietiläinen, Sondra Perry, Anna Ridler, Raimo Saarinen, Jenna Sutela, Jakob Kudsk Steensen och Lu Yang.

Utställningen utvidgas också till Saastamoinen stiftelsens samlingsutställning Beröring. Programmet på utställningen På spaning efter nutiden har planerats och genomförts i samarbete med Aalto-universitetet, Esbo stadsteater och Helsingfors festspel. Under utställningens gång kan publiken bland annat uppleva Eero Tiainens och arbetsgruppen EVE:s starka virtualverklighetsverk Kärlekssimulation EVE: Vattenandar om mötet mellan människor, som är en del av verket som kommer att visas på Esbo stadsteater år 2023.

Läs mera