Espoo Museum of Modern Art

EMMAn näyttelyistä vastaavaksi intendentiksi on nimitetty FM, TaM Ingrid Orman

Ingrid Orman © Paula Virta / EMMA
Ingrid Orman © Paula Virta / EMMA

Ingrid Orman aloittaa EMMA – Espoon Modernin taiteen museon uutena intendenttinä 2.5.2023. Tehtävä täytettiin avoimen haun kautta, joka järjestettiin helmikuussa EMMAn edellisen näyttelyistä vastaavan intendentin Arja Millerin siirryttyä HAM:in johtajaksi. Kotimaisia ja kansainvälisiä hakijoita oli yhteensä 29.

EMMAn näyttelyistä vastaavan intendentin tehtävänä on kehittää ja johtaa museon näyttelytoimintaa. Intendentti toimii vaihtuvista näyttelyistä vastaavan tiimin esihenkilönä ja johtoryhmän jäsenenä.  

Ingrid Ormanin valintaan vaikuttivat hänen visionsa EMMAn näyttelytoiminnan kehittämiseksi ja vahvat näytöt projektiosaamisessa, kuratoinnissa ja taiteilijayhteistyössä. Orman on toiminut amanuenssina vaihtuvien näyttelyiden tiimissä sekä tätä ennen tuottajana ja amanuenssina EMMAn yleisöpalvelujen tiimissä. Ennen EMMAa Orman on toiminut muun muassa Suomen Viron-instituutin ohjelmapäällikkönä. Hän on koulutukseltaan sekä taidehistorioitsija että kuratoinnin ja taiteen esittämiskäytäntöjen koulutusohjelma Praxiksesta valmistunut maisteri. 

”Odotan innolla, että pääsemme Ingridin johdolla kehittämään näyttelytoimintaamme yhä ainutlaatuisempaan ja yksilöllisempään suuntaan, jossa EMMAn paikalliset erityispiirteet ja vahvuudet yhdistyvät moniääniseen kansainväliseen taiteeseen. Uskon, että niin kotimaiset kuin kansainväliset kävijämme odottavat meiltä myös rohkeaa suunnannäyttöä”, toteaa museonjohtaja Pilvi Kalhama.

”Haluan olla mukana luomassa museoiden tulevaisuutta ja uskon, että vastuullisuus nousee jatkossa entistäkin suurempaan rooliin. EMMAlla on mahdollisuus toimia tässä edelläkävijänä. Uudessa tehtävässäni haluan edistää etenkin monimuotoisuutta, ekologisuutta ja kuratoinnin moniäänisyyttä: se kenelle annamme äänen ja tilan museossa, vaikuttaa siihen, millaista taiteen tarinaa olemme mukana rakentamassa. EMMA on tarjonnut minulle mahdollisuuden monipuoliseen kehittymiseen ammatillisesti, ja odotan innolla, että voin jatkaa työtä uudessa tehtävässäni EMMAn näyttelyistä vastaavana intendenttinä”, Ingrid Orman iloitsee. 

EMMA lukeutuu Suomen suurimpiin taidemuseoihin ja sitä ylläpitää EMMA-taidemuseosäätiö sr. EMMAn kokoelma- ja näyttelytoiminta on profiloitunut kotimaiseen ja kansainväliseen modernismiin, nykytaiteeseen ja muotoiluun.  

Lue lisää