Espoo Museum of Modern Art

Timo Kelaranta: A Night in T. Saastamoisen säätiön taidekokoelma
Timo Kelaranta: A Night in T. Saastamoisen säätiön taidekokoelma

13.10.2006 - 07.01.2007

Timo Kelaranta

Timo Kelaranta on 55-vuotias espoolainen taiteilija, joka on esittänyt valokuviaan näyttelyissä 1970 -luvun puoliväliltä alkaen. Kelarannan teoksia on useissa kokoelmissa kuten Espoon kaupungin, Kiasman, Tukholman Moderna Museetin ja Pariisissa sijaitsevan Bibliothèque Nationalen kokoelmissa. Timo Kelaranta on toiminut Taideteollisessa korkeakoulussa valokuvauksen professorina 1992-1994 ja 1999-2001.

Timo Kelarannan töille on leimallista hiljaisuus, omakohtaisuus ja vahva, pelkistetty muotokieli . Kelaranta kuvaa mielellään suurkaupungeissa, joista viime vuosien merkittäviä kohteita ovat olleet Ateena (2002) ja Soul (2006). Hän on itse maininnut otollisimmiksi kuvauskohteiksi merenrannat, purettavat asuinalueet ja keskustojen toimistorakennukset. Teokset käsittelevätkin aina tilaa ja sen esiin nostamia kysymyksiä. Timo Kelarannalle kirjoitettu sana on tullut viime vuosina yhä tärkeämmäksi, valokuvissa tämä näkyy kuvan ja kirjoituksen yhdistymisenä. Kuvilla on nimet ja ne ovat toisistaan erottamattomia elementtejä.

THE QUIETS 13.10. – 7.1.2007

EMMAN näyttely The Quiets koostui 40 valokuvasta. Suurin osa oli valmistunut viimeisen viiden vuoden aikana. Mukana oli useita töitä Etelä-Koreasta, missä Kelaranta työskenteli keväällä 2006 kolme kuukautta HIAPin ( Helsingin Kansainvälisen Taiteilijaresidenssiohjelman) taiteilijana.