Espoo Museum of Modern Art

Timo Kelaranta: A Night in T. Saastamoinenstiftelsens konstsamling
Timo Kelaranta: A Night in T. Saastamoinenstiftelsens konstsamling

13.10.2006 - 07.01.2007

Timo Kelaranta

Timo Kelaranta, 55 år, är konstnär med hemort i Esbo. Han har ställt ut sina fotografier sedan mitten av 1970-talet. Verk av Kelaranta ingår i ett flertal samlingar i Esbo stad, Kiasma, Moderna Museet i Stockholm och Bibliothèque Nationale i Paris. Timo Kelaranta har varit professor i fotografering vid Konstindustriella högskolan 1992–1994 och 1999–2001.

Timo Kelarantas arbeten präglas av det tystlåtna, det personliga och ett starkt, renodlat formspråk. Kelaranta fotograferar gärna i storstäder: betydande objekt under de senaste åren är Aten (2002) och Soul (2006). Som sina främsta bildobjekt nämner han havsstränder, bostadsområden under rivning och kontorsbyggnader i stadscentrum. Verken handlar alltid om rummet och vilka frågor det genererar. Under de senaste åren har det skrivna ordet blivit allt viktigare för Timo Kelaranta, i fotona tar det sig uttryck i en kombination av bild och skrift. Bilderna och deras namn bildar element som inte kan skiljas åt.

THE QUIETS 13.10–7.1.2007

EMMAs utställning The Quiets består av 40 fotografier. Största delen av dem har kommit till under de senaste fem åren. I urvalet ingår flera arbeten från Sydkorea där Kelaranta i våras arbetade tre månader som konstnär inom ramen för programmet Helsinki International Artist-in-residence HIAP.