Espoo Museum of Modern Art

© Ari Karttunen / EMMA
© Ari Karttunen / EMMA

15.06.2016 - 04.09.2016

Turppi Leikit 82–83

Turppi-ryhmä oli kokeellisen suomalaisen videotaiteen uranuurtaja. Turppi Leikit 82–83 -näyttely on osa EMMAn suomalaisen nykytaiteen varhaisten ilmiöiden kokonaisuutta.

Rituaaleista ja ritualistisista tiloista kiinnostuneen Turppi-ryhmän (1982-1983) toiminta oli omalta osaltaan avaamassa tietä Suomen nykytaiteelle. Ryhmä yhdisti nykytaiteelle ominaisesti taiteen eri lajeja ja toteutti ympäristötaideteoksia, tilateoksia, performansseja ja videoteoksia.

Näyttelyssä on esillä Suomen ensimmäinen performanssivideoteos Earth Contacts, jonka Turppi-ryhmä kuvasi 1982 Lehtimäellä ensimmäisen Suomessa järjestetyn kokeellisen ympäristön ympäristötaidetapahtuman aikana.

Turppi-ryhmä vaikutti keskeisesti suomalaisen video- ja performanssitaiteen syntyyn. Ryhmän jäseniä olivat Suomen Taideakatemian koulussa opiskelleet Marikki Hakola, Lea Kantonen, Martti Kukkonen, Jarmo Vellonen sekä teatteritieteitä opiskellut Pekka Kantonen.