Espoo Museum of Modern Art

Ansvar på EMMA

EMMA beaktar sitt ansvar i all verksamhet. Till vårt ansvarsarbete hör att se till att verksamheten är tillgänglig och ekologisk, och att principerna för rättvisa och likabehandling förverkligas och stärks i den. Vi strävar efter att bära vårt ansvar på ett allt mer systematiskt sätt och att planera vår verksamhet så att den blir allt mer ansvarsfull. På den här sidan kan du läsa om våra åtgärder på de olika delområdena för en ansvarsfull museiverksamhet.

Målet för EMMAs verksamhet är ett ansvarsfullt agerande konstmuseum som erbjuder starka konstupplevelser och rumsliga upplevelser som föds ur konstens kraft. Vi beaktar vår publiks mångfald i allt program vi planerar och i all verksamhet. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet i dialog med vår publik och våra intressentgrupper. Ett museum som agerar ansvarsfullt, tillgängligt och rättvist skapar de bästa förutsättningarna för att visa konsten och för att uppleva den. Vi tror på konstens förmåga att påverka människan och samhället.

I vår verksamhet utnyttjar vi våra egna experters och våra samarbetspartners kompetens, och är medvetna om att vår verksamhet har en inverkan på hela branschens utveckling. Vi reagerar smidigt och ansvarsfullt på förändringar i den omgivande världen.   

Kärnan i EMMAs organisation utgörs av en diskuterande, inspirerande och lösningsinriktad arbetsgemenskap. Det är en del av alla medarbetares arbetsuppgifter att bidra till ansvarsfullheten. 

Tillgänglighet

Att utveckla EMMAs fysiska, kunskapsmässiga, ekonomiska, kulturella och sociala tillgänglighet är en del av organisationens dagliga arbete. Vi vill göra det möjligt att uppleva konsten inte bara i museilokalerna utan också utanför museet och i digitala miljöer.

Fysisk tillgänglighet

 • EMMA är det största konstmuseet i Finland; utställningslokalerna omfattar mer än 5500 m2. De luftiga utställningsrummen som byggts i de öppna lokalerna förenas av rymliga korridorer utan trösklar. 
 • EMMA ligger på våning 2 i utställningscentret WeeGee och är lätt att nå med hiss.  
 • Fler anvisningar om tillgängligheten hittar du här.

Kunskapsmässig tillgänglighet

 • EMMA eftersträvar tydlighet och begriplighet i sin kommunikation och sitt textmaterial.  
 • För att följa upp och förbättra tillgängligheten använder vi bland annat besökarenkäter, Museikortets statistik och olika sakkunniga.   
 • Vi ser till att våra medarbetare får aktuell fortbildning. Våra anställda har exempelvis fått utbildning av en expert på mångfald som har utvärderat EMMAs språkliga och kulturella tillgänglighet. Våra anställda har också nyligen deltagit i Setas föreläsning om frågor kring könsmångfald och sexuell mångfald.

Digital tillgänglighet

 • EMMA strävar efter att garantera sin webbplats tillgänglighet enligt Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.
 • EMMAs websidor www.emmamuseum.fi/sv uppfyller delvis kraven i tillgänglighetsanvisningarna (WCAG). Läs mer om webbplatsens tillgänglighet och ge oss respons här.
 • Vi erbjuder ett omfattande urval konstinnehåll och evenemang på nätet  
 • Vi utvecklar och utvidgar fortlöpande våra webbtjänster och gör dem mer tillgängliga  
 • EMMA har anslutit sig till den riksomfattande webbtjänsten Finna, genom vilken hela vår konstsamling är tillgänglig för alla, till och med från hemmasoffan.

Likabehandling

Vi uppfattar mångfald som en styrka och arbetar för att alla ska kunna njuta av EMMAs lokaler, evenemang och verksamhet, samt av de upplevelser som föds ur konstens kraft. Målet för EMMAs interna likabehandlingsplan är att stärka likabehandlingen i organisationens verksamhet. I innehållet i EMMAs evenemang strävar museet efter att beakta publikens mångfald. 

 • Alla är välkomna till EMMA
 • Vi är alla tillsammans ansvariga för att skapa ett tryggare museirum. Läs Principer för tryggare rum på EMMA.
 • EMMA har nolltolerans för diskriminering och vår personal har instruktioner att ingripa vid diskriminering, trakasserier och mobbning 
 • Vi beaktar tillgänglighet och kulturell mångfald i all vår verksamhet och de utställningsinnehåll vi producerar 

Mot ett koldioxidneutralt EMMA

Vi strävar i all vår verksamhet efter att beakta vårt såväl fysiska som digitala koldioxidavtryck. Ett ekologiskt kuratorsarbete och att visa upp hållbar konst blir allt mer framträdande aspekter av vårt dagliga arbete. 

I enlighet med EMMAs miljöplan och miljölöfte har vi förbundit oss vid att under de följande tre åren arbeta för att göra organisationen mer ekologisk, genom klok användning av resurser och genom att fungera som vägvisare för hela branschen. 

Vårt mål är att minska mängden avfall genom att använda mindre material, hitta nya sätt att använda redan använt material och välja ekologiskt hållbara alternativ. Vi kommunicerar aktivt om miljöns tillstånd och om museets åtgärder för att förbättra det.

Hållbar utveckling är ett av de centrala värdena också för Esbo stad. Esbo har i en internationell jämförelse valts till den hållbaraste staden i Europa och det är Esbos mål att vara koldioxidneutralt till och med år 2030.   

Tillsammans mot ett koldioxidneutralt EMMA

Våra medarbetare har en stark motivation och önskan och är samförstådda om att främja hållbarhet i det egna arbetet. Vår organisation består av ett brett spektrum olika experter som var och en bidrar till vårt gemensamma mål, ett koldioxidneutralt EMMA. 

 • I början av 2020 arrangerade vi verkstaden Ett grönt handavtryck för EMMAs personal. I verkstaden samlade vi ihop tankar och utvecklingsidéer för hur var och en i sitt eget arbete kunde bidra till att göra verksamheten mer hållbar.  
 • Vi har fått Ekokompass-certifikatet som erkännande för EMMAs konkreta miljögärningar.

 • Vi har utarbetat ett miljöprogram och ansökt om ett Ekokompassi-certifikat. Processen pågår som bäst.

Mera:  

 • EMMA deltar i tjänsten Välj ansvarsfullare på MyHelsinki.fi, som upprätthåller en förteckning över ansvarsfullt agerande besöksmål i Helsingfors. Kriterierna har förnyats under 2020 och beaktar nu bättre än förr social och kulturell hållbarhet.   
 • Läs mera i artikeln (på Finska).

Ansvarsfull förvaltning på EMMA

Redan år 2013 utarbetade EMMA Principer för god förvaltning. Dokumentet med principerna uppdateras regelbundet eftersom syftet med det är att garantera att ansvaren och behörigheterna i organisationen är transparenta. En god förvaltning som också omfattar en ansvarsfull och transparent ekonomi finns inskrivna i EMMAs strategi.

De arvoden som betalas till konstnärerna följer intressebevakningsorganisationernas och Undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer. Avlönings- och belöningssystemet för personalen bygger i sin tur på kompetens och prestationer i arbetet. Utvärderingen av dem bygger på systemet Palkkavaaka som Mandatum Life har utvecklat. 

Vi uppmuntrar våra samarbetspartner och intressentgrupper att agera hållbart och etiskt såväl i sin förvaltning som i all annan verksamhet. EMMAs uppförandekod (2023) inkluderas i alla nya avtal eller lyfts fram då förhandlingar förs: Code of Conduct, EMMAn menettelytapaohje.

First Whistle-anmälningskanal

Via Whistleblowing-kanalen, alltså anmälningskanalen, kan alla organisationens medlemmar och externa intressegrupper anmäla misstankar om missbruk och förseelser. I första hand lönar det sig att tala om saken, men om du inte vill fortskrida med saken via diskussion, så är en anmälan ett bra alternativ.

Anmälningskanalen är ett krav i ett EU-direktiv som fastställdes 2019, och berör alla organisationer som sysselsätter över 50 personer.

Anvisningar för anmälan hittar du här på finska och engelska. Anmälan kan du göra via den här länken.

Om du vill ge kundrespons åt EMMA kan du göra det med den här blanketten.

Ge oss respons

EMMAs ansvarslöfte

EMMAs ansvarslöfte är ett museum som är öppet och tillgängligt för alla. Vi har förbundit oss vid ett fortlöpande ansvarsarbete och uppföljning av det, samt vid att allt mer systematiskt förändra våra verksamhetsmodeller i takt med utvecklingen. 

Ge oss respons! 
Berätta gärna för oss om du har frågor om EMMAs ansvarsarbete eller om du vill ge oss respons. Vi vill gärna höra mer från dig genom responsblanketten nedan! 

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.