Espoo Museum of Modern Art

Varaa lasten ja nuorten etäopastus

Etäopastuksella tutustut EMMAn näyttelyihin etäyhteyden välityksellä, ikäryhmälle sopivalla tavalla. Opastus sopii päiväkodeille, esikouluille, ala- ja yläkouluille, lukioille ja toisen asteen kouluille. Opastuksen voi varata myös harrasteryhmille.

Ryhmän ohjaajan on hyvä koota kysymykset ja kommentit sekä toimia ryhmän puheenvuorojen jakajana. Opastusta ei saa tallentaa.

Tee varaus