Espoo Museum of Modern Art

Saastamoinen stiftelsen

Saastamoinen stiftelsens konstsamling är en av de mest betydande samlingarna av finsk och internationell konst, och den utvidgas kontinuerligt med nya inköp av verk. Stiftelsen är en av EMMAs äldsta samarbetspartner och var med om att grunda museet.

Stiftelsens konstsamling fogades till EMMAs samlingar som en deposition i samband med att museet grundades. Samlingen omfattar idag nästan 3000 verk. De ägs av Saastamoinen stiftelsen och är placerade på EMMA. 

“Första gången verken i Saastamoinen stiftelsens samling visades för publiken var då EMMA öppnade år 2006. Samarbetet mellan museet och stiftelsen har fördjupats genom åren och söker hela tiden nya former. Det är fantastiskt hur de nya anskaffningarna ställer sig i en skiftande dialog med tidigare verk på utställningen Dialoger. Det synliggör de olika skikten i samlingen på ett uppfriskande sätt”, konstaterar Päivi Karttunen, ordförande för Saastamoinen stiftelsens konstutskott. 

Konstsamlingen fick sin början med en industrifamiljs hemsamling i Kuopio på 1910-talet. Stiftelsen grundades år 1968 för att främja samhället med vetenskapens och konstens medel, och den har sedan dess stött utvidgningen, upprätthållandet och visningen av samlingen. Verken i samlingen visas oavbrutet på EMMA, med varierande visning. Konst ur samlingen ses också i det offentliga rummet i Esbo, kuraterad av EMMA.

Vi rekommenderar