Espoo Museum of Modern Art

Alicja Kwade, Trans For Men, EMMA 2018, Photo: Ari Karttunen / EMMA

10.10.2018 - 28.04.2019

Alicja Kwade: Trans-For-Men

Kansainvälisissä taidebiennaaleissa menestynyt Alicja Kwade esittäytyy ensimmäistä kertaa Suomessa näyttelyllään Trans-For-Men. Saastamoisen säätiön tilausteoksen ympärille rakentuva näyttely syventää kuvaa taiteilijan ajankohtaisesta tuotannosta.

Trans-For-Men -näyttely aloittaa EMMAn ja Saastamoisen säätiön välisen merkittävän uuden yhteistyömuodon, jossa kiinnostavalta ja ajankohtaiselta nykytaiteilijalta tilataan vuosittain uusi teos säätiön taidekokoelmaan.

Yhteistyömuodon aloittava Alicja Kwade (s. 1979 Katowice, Puola) on suunnitellut näyttelynsä varta vasten EMMAn ainutlaatuista arkkitehtuuria silmällä pitäen. Berliinissä asuva ja työskentelevä Alicja Kwade on palkittu kansainvälisen nykytaiteen nouseva nimi, jonka teoksia on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut esillä niin Venetsian biennaalissa kuin maineikkaissa museoissa.

Näyttelyssä viisi veistoksellista teosta käy kiinnostavaa vuoropuhelua sekä museon arkkitehtuurin että sitä ympäröivän maiseman kanssa. WeeGee-talon teollinen betoniarkkitehtuuri ja rakennuksen historia kirjapainona, mielikuva lattialla olleista raskaista painokoneista ja suurista paperirullista on inspiroinut taiteilijaa näyttelysuunnittelussa. Kwade päätyi pääosin lattialle sijoitettuihin suurikokoisiin teoksiin, jotka kaikki kuvaavat liikettä ja muodonmuutosta ja johdattavat katsojaa tilassa.

Trans-for-men (Fibonacci)

Alicja Kwade, Trans-for-men (Fibonacci), 2018. Photo: Ari Karttunen / EMMA

 

Näyttelyn keskiössä on Kwaden uusi teos, majesteetillinen Trans-For-Men (Fibonacci), 2018. Taiteilija pohtii teoksen kautta ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta sekä suhdetta luontoon myös laajempana, filosofisena kysymyksenä.

Alicja Kwade on tehnyt teoksen tilaustyönä Saastamoisen säätiön taidekokoelmaan. Teos koostuu lattialle sijoitetuista kahdeksasta graniittiveistoksesta, joista jokainen kuvaa muuntumisprosessin yhtä vaihetta. Taiteilija on mallintanut 3D-teknologian avulla luonnollisen kivenlohkareen. Kiviveistokset perustuvat alkuperäisen lohkareen dataan, mutta ne muuntavat sen muotoa algoritmin avulla, joka perustuu Fibonaccin lukujonoon. Vähitellen veistoksen muoto kehittyy kohti kahta geometrista perusmuotoa: palloa ja pyramidia. Kivet näyttävät erilaisilta, mutta kaikkien niiden tilavuus on sama. Kwade haastaa käsitystämme luonnosta tutkimalla ainetta ja sen sisältämää informaatiota.

Mikä tekee asioista sen, mitä ne ovat – vai voisiko kaikki olla aivan toisin?

Kwade on tehnyt myös myös toisen uuden teoksen EMMAn näyttelyyn. Osien vaihto (Puu) -teos liittyy luontoon ja kasvun teemoihin sekä luonnon systeemeihin. Siinä pronssiin valettujen puiden juuret ja oksat kasvavat esiin kuparisista rungoistaan. Puu on ikään kuin jaettu kahdeksaan osaan, mutta osien loogista ja luonnollista järjestystä on muutettu.

Näyttelyn muut teokset niveltyvät puolestaan taiteilijalle läheiseen ajan käsitteeseen. Kwade käsittelee taiteessaan tilaa, materiaa ja ajan käsitettä, ja tätä kautta todellisuuden olemukseen liittyviä suuria kysymyksiä. Mikä tekee asioista sen, mitä ne ovat – vai voisiko kaikki olla aivan toisin?

Näyttelyn ovat kuratoineet Marie Nipper (Creator Projects), sekä EMMAn näyttelyintendentti Arja Miller. Marie Nipper on Copenhagen Contemporaryn johtaja. Hän työskenteli aiemmin ARoS Art Museumin pääkuraattorina sekä Tate Liverpoolin vanhempana kuraattorina.

Näyttelyyn aikana ilmestyi laaja Alicja Kwaden tuotantoa valottava julkaisu In Aporie, jonka kustantajana toimii Hatje Cantz ja Roulette Russe. Julkaisu on yhteistyöhanke, jossa EMMA ja Saastamoisen säätiö ovat mukana.

In Aporie on ensimmäinen julkaisu, jossa on esitelty laajasti teoksia. Kwaden taiteeseen liittyy monimutkaisia tieteellisiä ja matemaattisia kysymyksiä, kuten todennäköisyyksien laskemista, madonreikiä, loputon universumi ja rinnakkaistodellisuudet. Julkaisu sisältää artikkeleita Copenhagen Contemporaryn johtajalta Marie Nipperiltä, EMMAn intendentiltä Arja Milleriltä ja Copenhagen Universityn geologian professorilta Minik Rosingilta. In Aporien on julkaissut Hatje Cantz yhteistyössä tanskalaisen julkaisijan Roulette Russen kanssa.

  • © Ari Karttunen / EMMA

  • Alicja Kwade, Trans-for-men (Fibonacci), 2018. Photo: Ari Karttunen / EMMA

  • © Ari Karttunen / EMMA

  • © Ari Karttunen / EMMA

Liittyvää sisältöä