Alicja Kwade: 88 Seconds, 2017. Private Collection, Vienna. Courtesy of König Galerie, Berlin / London.
Alicja Kwade: 88 Seconds, 2017. Private Collection. Courtesy of König Galerie, Berlin / London.

10.10.2018 - 28.04.2019

Alicja Kwade: Trans-For-Men

Alicja Kwade är en konstnär som skördat lagrar på internationella konstbiennaler. Nu framträder hon för första gången i Finland med utställningen Trans-For-Men på EMMA. Bilden av Kwades aktuella produktion fördjupas i utställningen som byggs upp kring ett beställningsverk av Saastamoinenstiftelsen.

  • 10.10.2018 - 28.04.2019
  • 2. våningen
  • 12€ / Vuxna 0€ / Under 18 och över 70 år

Utställningen Trans-For-Men inleder en ny typ av samarbete mellan EMMA och Saastamoinenstiftelsen där man årligen beställer ett verk till stiftelsens samling av en intressant och aktuell samtidskonstnär.

Den nya samarbetsformens första konstnär Alicja Kwade har planerat sin utställning enkom med tanke på EMMAs unika arkitektur. Kwade är född 1979 i Katowice i Polen men bor och arbetar i Berlin. Hon är en prisbelönt konstnär och ett stigande namn vars verk under de senaste tio åren har visats såväl på Venedigbiennalen som på ryktbara museer.

En utställning särskilt planerat för EMMA

Trans-For-Men består av fem installationer som för en intressant dialog med såväl museets arkitektur som det omgivande landskapet. I planeringen av utställningen har Kwade inspirerats av WeeGee-husets industriella betongarkitektur, byggnadens historia som ett boktryckeri och de bilder den framkallar av tunga tryckpressar och stora pappersrullar i salarna. Kwade stannade för stora verk som huvudsakligen placeras på golvet. Skulpturerna skildrar rörelse och metamorfos och ledsagar betraktaren i rummet.

Vad är det som gör saker och ting till det de är – kunde allting vara någonting helt annat?

Utställningen domineras av Kwades nya verk, den majestätiska Trans-For-Men (Fibonacci), 2018 som består av åtta granitskulpturer. Via verket dryftar Kwade växelverkan mellan människan och naturen, men också naturrelationen i en vidare, filosofisk bemärkelse. Verket införlivas permanent i Saastamoinenstiftelsens konstsamling.

Kwade har också gjort ett annat verk till utställningen. Konstverket Utbytta delar (Träd), 2018 behandlar natur, tillväxt och naturens system. I det verket växer trädrötter och grenar gjutna i brons ut ur stammar av koppar. Trädet är liksom systematiskt indelat i åtta delar, men delarnas logiska och naturliga ordning har ändrats.

Utställningens övriga verk anknyter till tidsbegreppet, som är viktigt för Kwade. I sin konst behandlar hon via rum, materia och tidsbegreppet stora frågor kring verklighetens väsen. Vad är det som gör saker och ting till det de är – kunde allting vara någonting helt annat?

Kuratorer för utställningen är Marie Nipper (Creator Projects) samt EMMAs utställningsintendent Arja Miller. Marie Nipper är chef för Copenhagen Contemporary. Hon arbetade tidigare som huvudkurator på ARoS Art Museum och som äldre kurator på Tate Liverpool.

Medan utställningen pågår utkommer en omfattande publikation om Alicja Kwades produktion. Förläggare är Hatje Cantz och Roulette Russe. Publikationen är ett samarbetsprojekt som EMMA och Saastamoinenstiftelsen medverkar i.

  • © Ari Karttunen / EMMA

  • © Ari Karttunen / EMMA

  • © Ari Karttunen / EMMA

  • © Ari Karttunen / EMMA

© Ari Karttunen / EMMA

Relaterat innehåll