Espoo Museum of Modern Art

Joseph Beuys: Beuys by Warhol, 1980 (yksityiskohta), The collection of Muzeum Sztuki in Łódźi.
Joseph Beuys: Beuys by Warhol, 1980 (yksityiskohta), The collection of Muzeum Sztuki in Łódźi.

08.02.2017 - 21.05.2017

Joseph Beuys: Outside the Box

Käsitetaiteen keskushahmoihin lukeutuva Joseph Beuys on yksi 1900-luvun taidekäsitystä eniten muuttaneita taiteilijoita Andy Warholin ja Marcel Duchampin rinnalla. EMMAn näyttely nostaa esiin Beuysin ajankohtaisena taiteilijana, jonka ideat muutoksesta, aktivismista ja ekologisuudesta ovat mitä ajankohtaisimpia. Beuysin taide herättää meidät jälleen pohtimaan sitä, mitä itse voimme tehdä ympärillämme havaitsemille epäkohdille yhteiskunnassa.

Taiteen tekeminen merkitsi Joseph Beuysille (1921-1986) humanitääristä asennetta muokata yhteiskuntaa – hänen mukaan kuka tahansa voisi olla taiteilija. Beuys uskoi taiteen parantavaan voimaan. Hänelle se tarkoitti yhteiskunnan eheyttämistä sekä yksittäisen ihmisen toimintakykyä ja puuttumista yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Hänen käsitetaiteellinen tuotantonsa oli ennen kaikkea luovaa toimintaa sosiaalisen muutoksen puolesta.

Beuys pohti, voitaisiinko taloudellisen omaisuuden ja omistajuuteen kietoutuva toimintamekanismi korvata jollakin muulla. Beuysin aikana ekologisuus nosti päätään; hän oli mm. Saksan vihreän puolueen perustajajäseniä. Fluxus-liike, jonka perustajajäseniä hän myös oli, toimi myöhemmin merkittävänä kimmokkeena ekologisen taiteen ja esimerkiksi maataiteen esiin nousulle.

Outside the Box (Toisin ajatellen) -näyttely nostaa esiin Beuysin ajankohtaisena taiteilijana. Beuysin ideat rauhanomaisesta muutoksesta, aktivismista tai aineettoman käsitetaiteen kierrätettävyydestä ovat mitä ajankohtaisimpia, ja hänen taiteensa herättää meidät jälleen pohtimaan sitä, mitä itse voimme tehdä ympärillämme havaitsemille epäkohdille yhteiskunnassa.

Näyttelyn ytimen muodostavat Euroopan vanhimman modernin taiteen museon, puolalaisen Museum Sztukin, Lódź, merkittävä Joseph Beuysin kokoelma ja arkisto. Museon Beuys-kokoelma on taitelijan itsensä museolle lahjoittama kokonaisuus, jolle hän antoi nimen Polentransport. Kyseessä oli taiteilijan tuotannossa hänen mittavimpiin taidetekoihin, eli aktioihinsa lukeutuva performanssi, solidaarisuuden ele Puolalle, joka vuonna 1980-1981 koki hetkittäisen vapautumisen kommunistisen puolueen otteesta, ja jolloin 10 miljoonaa kansalaista liittyi Solidaarisuusliikkeeseen. Tilanteen mahdollistamana ja innoittamana Beuys tuli Puolaan vuonna 1981 mukanaan oma henkilökohtainen arkistonsa – painotuotteita, julisteita, valokuvia, piirroksia, grafiikkaa ja esineitä – joka dokumentoi hänen tuotantoaan noin 30 vuoden ajalta. Hän lahjoitti puuarkussa kokoelmansa museoon Lodzissa. Polentransportin oli tarkoitus itsessään toimia muutoksen katalysaattorina ja toimia vapaan luovuuden ja toiminnan merkkinä. Näyttelyn tuottavat ja kuratoivat yhdessä EMMA ja Sztuki-museo.

Näyttelyn yhteydessä esitetään Werner Krügerin filmi Jeder Mensch ist ein Künstler (1979). Pituus on 55 minuuttia ja esityskieli englanti. Yhteistyössä Goethe-Institut Finnland.

© Ari Karttunen / EMMA