Lukiolaisille

Nastja Säde Rönkkö

Tutustu EMMAn suosituksiin lukiolaisille! Nykytaiteen ydintä ovat monitahoiset keskinäisriippuvuudet sekä ilmiöt, joita voidaan käsitellä moneen oppiaineeseen liittyen. Taiteen avulla opiskelija voi rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, sekä paikkaansa maailmassa. Se lisää monilukutaitoa antaen näkökulmia yhteiskuntaan ja ihmisenä olemiseen eri teemojen avulla. Taidemuseon sisällöt vahvistavat laaja-alaista oppimista.

Alla löydät poimintoja ohjelmatarjonnastamme lukio-opetuksen tueksi niin yhteisen museovierailun, kuin tavoitteellisen, itseohjautuvan käynnin muodossa. Näyttelyiden sisältöjä ja teemoja voi sovittaa oman opetuksen sisältöihin laajemmin.

Kevään näyttelynostot sopivat erityisesti kuvataiteen, äidinkielen, biologian, maantieteen ja filosofian kurssisisältöjen osaksi ympäristönäkökulmansa puolesta.

Näyttelyt

Vieraile näyttelyissä oman aikataulusi mukaan.

Tacita Dean 26.02.2020 – 03.05.2020
Tacita Dean (s.1965) tunnetaan eritoten 16 mm:n elokuvista ja työstä analogisen elokuvan perinteen säilyttämisen puolesta, mutta myös suurikokoisista, tilan haltuun ottavista liitutaulumaalauksista. Elokuvallisen ilmaisun lisäksi Dean hyödyntää taiteessaan useita eri menetelmiä, kuten piirustusta, maalausta, valokuvaa ja ääntä. Dean on kiinnostunut taiteen perinteisistä genreistä, kuten asetelmasta, maisemasta ja muotokuvasta, joita hän tuotannossaan uudistaa.

Tacita Deanin näyttely liittyy suoraan kuvataiteen ja äidinkielen opetussisältöihin monilukutaidon, tekstienvälisyyden ja taidemenetelmien näkökulmasta. Muita opetusta tukevia teemoja ovat esimerkiksi luonto ja ihminen sekä erilaiset esittämisen tekniikat.


Nastja Säde Rönkkö: for those yet to be 26.02.2020 – 23.08.2020
Helmikuussa EMMAssa nähdään Vuoden nuori taiteilija 2019 -palkinnon saaneen Nastja Säde Rönkön (s. 1985) teos for those yet to be (2016–2018). Teos on yhden ihmisen mielenosoitus ja sarja videoperformansseja, jotka käsittelevät ympäristötuhoa.

Näyttelyssä voi pohtia kestävän elämäntavan ja oman toiminnan, sekä globaalin vastuun merkityksiä luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Sen kautta voi nostaa esiin filosofisia kysymyksiä esimerkiksi ihmisen toimista ja ihmisenä olemisesta.

Näyttelyn teema tukee esimerkiksi maantieteen, biologian ja filosofian kurssisisältöjä.

 

Ohjelma

Osallistu itsenäisesti tai yhdessä ryhmän kanssa. Ei ennakkoilmoittautumista. Muutokset mahdollisia.

Sisäänpääsy: alle 18-vuotiaille imainen

Ohjelmasta voi poimia sopivaa sisältöä yhdistettäväksi omin päin tehtäviin kurssisuorituksiin. Ohjelman sisältöjä voi hyödyntää esimerkiksi osana englannin, yhteiskuntaopin, biologian ja maantieteen opintoja.

Opastukset ja taidepajat

Varaa ryhmällesi ennakkoon. Lukioryhmille opastuksia ja taidepajoja on tarjolla myös ennen museon avautumista klo 9.00-11.00 välillä. Huomioimme opastuksilla opetuksen tarpeet ja räätälöimme sisältöjä sen mukaan. Kerrottehan tarpeistanne varauksen yhteydessä.

Opastus

Opastuksella saat ryhmäsi kanssa enemmän irti museokäynnistä. Oppaan kanssa tutustut syvällisemmin näyttelyihin, taiteeseen ja taiteilijoihin.

Tutustu EMMAn näyttelytarjontaan  ja valitse ryhmällesi mieleinen näyttely tai näyttelyt. Suositeltava ryhmäkoko on 1-25 henkilöä. Mikäli ryhmänne on suurempi, voimme varata teille kaksi samanaikaista opastusta.

40 € / ryhmä, kesto 1 h

Taidepaja Suolapiirroksia lukiolaisille

Taidepajassa koetaan taidetta monin aistein ja kokeillaan aineetonta taidetekemistä. Tärkeintä on yhteinen, rentouttava kokemus.

Taidepaja alkaa kierroksella näyttelytilassa, jossa annetaan taiteen vaikuttaa ja tutustutaan teoksiin eri aistein. Kierroksen aikana kokeillaan yhdessä läsnäoloharjoituksia ja rentoutumista taiteen avulla. Yhteinen hetki jatkuu taidepajassa, jossa tehdään ainutkertaisia kuvioita ja piirroksia suolaan mielikuvaharjoitteiden avulla.

60 € / ryhmä, kesto 1,5 h