Espoo Museum of Modern Art

Pilvi Takalan teos Valvonnan alla esitetään ensimmäisen kerran Suomessa EMMAssa

PILVI TAKALA, VALVONNAN ALLA © ARI KARTTUNEN / EMMA
PILVI TAKALA, VALVONNAN ALLA © ARI KARTTUNEN / EMMA

Pilvi Takalan Valvonnan alla (2022) tarkastelee kriittisesti yksityisen turvallisuusalan julkisessa tilassa harjoittamaa vallankäyttöä. Videoteos sai ensiesityksensä Venetsian 59. biennaalissa 2022 ja se nähdään nyt ensi kertaa Suomessa, jossa teos ja sen taustalla oleva tutkimustyö ovat saaneet alkunsa. EMMAssa teos nähdään tilallisena esillepanona, joka on sovitettu EMMAn arkkitehtuuriin. Näyttelyn yhteydessä järjestetään yleisötilaisuuksia, jotka laajentavat teoksen synnyttämiä keskusteluja. Teos on osa EMMAn ja Saastamoisen säätiön InCollection-yhteistyönäyttelyiden sarjaa.

Pilvi Takala on kansainvälisesti tunnettu suomalainen taiteilija, joka tutkii teoksissaan erilaisia yhteisöjä, työkulttuureja ja näiden kirjoittamattomia sääntöjä. Valvonnan alla pohjautuu Takalan kokemuksiin hänen työskennellessään peiteroolissa Securitaksen kouluttamana järjestyksenvalvojana yhdessä Suomen suurimmista kauppakeskuksista. Teoksen videot on kuvattu Takalan järjestämässä kolmipäiväisessä työpajassa, jossa hän käsitteli entisten työtovereidensa kanssa työpaikalla kohdattua rasismia, väkivaltaa ja haitallista käyttäytymistä. Viimeaikaiset järkyttävät tapahtumat vartiointialalla ja sen ympärillä käytävä keskustelu ovat tehneet Takalan teoksesta entistä ajankohtaisemman. Christina Lin kuratoima näyttely on esillä EMMAssa 1. helmikuuta – 7. toukokuuta 2023.

  • Pilvi Takala, Valvonnan alla (2022). Video still © Pilvi Takala

  • Pilvi Takala, Valvonnan alla (2022). Video still © Pilvi Takala

  • Pilvi Takala, Valvonnan alla (2022) © Ari Karttunen / EMMA

  • Pilvi Takala, Valvonnan alla (2022) © Ari Karttunen / EMMA

Installaatio jakaa EMMAn näyttelytilan kahteen osaan, joissa katsoja ja katseen kohde tulevat aktiivisiksi osiksi teosta. Valvonnan alla saa pohtimaan niitä vaihtoehtoisia tapoja, joilla järjestyksenvalvojat – ja heidän kauttaan me kaikki – voimme tarkastella omaa asemaamme ja vallankäyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä niin omalla alallamme kuin koko yhteiskunnassa. 

Olennainen osa näyttelyä on sen yhteydessä järjestettävä yleisötilaisuuksien kokonaisuus. Ohjelma tarjoaa yleisölle mahdollisuuden pohtia ja tutkia vallan ja turvallisuuden muotoja arkiympäristössämme sekä laajemmin yhteiskunnassa. Ohjelma koostuu kolmesta EMMA Talks -tilaisuudesta, jossa teemoja käsitellään eri puhujien kanssa monista näkökulmista. EMMA Talks: Kenen turvallisuus? laajentaa teoksen ympärille syntynyttä keskustelua eri tahojen vuoropuheluna, jossa ruoditaan totuttuja käyttäytymismalleja turvallisuusalalla sekä muiden yleisen edun nimissä valtaa harjoittavien tahojen parissa.

Valvonnan alla -näyttely on osa EMMAn ja Saastamoisen säätiön yhteisesti tuottamaa tilausteosten ja näyttelyiden InCollection-sarjaa, jossa visionääriseltä nykytaiteilijalta tilataan vuosittain uusi teos säätiön taidekokoelmaan. Takala on sarjan viides taiteilija. Saastamoisen säätiö kehittää pysyvää kokoelmaansa InCollection-sarjan kautta. 

Saastamoisen säätiön kokoelmateoksiin voi tutustua EMMAn säännöllisesti uudistuvassa Kosketus-näyttelyssä. Jesper Justin lyhytelokuva The Lonely Villa on esillä Kosketus-näyttelyn mediatilassa 1. helmikuuta – 28. toukokuuta. Videoteos tutkii vähemmistökulttuureja, sukupuolistereotypioita ja sukupolvien välisiä suhteita. Teoksen päähenkilöt keskustelevat laulamalla toisilleen puhelimitse. Laulun sanoitukset antavat osviittaa siitä, mitä henkilöiden välillä tapahtuu. 

Lue lisää