Espoo Museum of Modern Art

Pilvi Takalas verk Under uppsikt framförs för första gången i Finland på EMMA

Pilvi Takala, Under Uppsikt (2022). © Ari Karttunen / EMMA
Pilvi Takala, Under Uppsikt (2022). © Ari Karttunen / EMMA

Pilvi Takalas Under uppsikt (2022) granskar den privata säkerhetsbranschens maktutövning i det offentliga rummet. Videoverket hade premiär på den 59:e Venedigbiennalen 2022 och ses nu för första gången i Finland, där verket och det forskningsarbete som ligger bakom det fick sin början. På EMMA ses verket i form av en rumslig presentation som har anpassats till museets arkitektur. I samband med utställningen arrangeras publikevenemang som breddar de diskussioner verket föder. Verket ingår i utställningsserien InCollection som EMMA och Saastamoinen stiftelsen producerar i samarbete.

Pilvi Takala är en internationellt känd finsk konstnär som i sina verk utforskar olika gemenskaper, yrkeskulturer och deras oskrivna regler. Under uppsikt bygger på Takalas erfarenheter av att under täckmantel ha arbetat som ordningsvakt utbildad av Securitas i ett av Finlands största shoppingcenter. Videorna i verket är filmade under en tre dagar lång verkstad som Takala arrangerat, där hon tillsammans med sina tidigare kolleger behandlade den rasism, det våld och det skadliga beteende hon mött på arbetsplatsen. Den senaste tidens chockerande händelser i väktarbranschen och diskussionen som förs kring dem har gjort Takalas verk ännu aktuellare. Utställningen som kuraterats av Christina Li visas på EMMA från den 1:a februari till den 7:e maj 2023.  

  • Pilvi Takala, Under Uppsikt (2022). Video still © Pilvi Takala

  • Pilvi Takala, Under Uppsikt (2022). Video still © Pilvi Takala

  • Pilvi Takala, Under Uppsikt (2022). © Ari Karttunen / EMMA

  • Pilvi Takala, Under Uppsikt (2022). © Ari Karttunen / EMMA

Installationen delar in EMMAs utställningslokal i två delar där åskådaren och objektet för åskådarens blick blir aktiva delar av verket. Under uppsikt får oss att dryfta de alternativa sätt på vilka ordningsvakterna och genom dem vi alla kan skärskåda vår egen ställning och de etiska frågorna kring maktutövning såväl i vår egen bransch som i hela samhället.  

En viktig del av utställningen är en helhet av publikevenemang som arrangeras i samband med den. Programmet erbjuder publiken en möjlighet att diskutera och utforska maktens och trygghetens former i vår vardagsmiljö, och i bredare perspektiv i samhället. Programmet består av tre EMMA Talksevenemang där temana behandlas av olika talare och ur många perspektiv. EMMA Talks: Vems säkerhet? utvidgar den diskussion som fötts kring verket genom en dialog mellan olika aktörer som analyserar de invanda beteendemodellerna i säkerhetsbranschen och bland andra som utövar makt i allmänintressets namn.  

Utställningen Under uppsikt är en del av InCollection-serien av beställningsverk och utställningar som EMMA och Saastamoinen stiftelsen tillsammans producerar. Takala är den femte konstnären i serien där ett nytt verk av en visionär samtidskonstnär årligen beställs till stiftelsens konstsamling. Genom InCollection-serien utvecklar Saastamoinen stiftelsen sin permanenta samling.  

På EMMAs utställning Beröring som regelbundet uppdateras kan man stifta bekantskap med Saastamoinen stiftelsens samlingsverk. Jesper Justs kortfilm The Lonely Villa visas i medierummet på utställningen Beröring den 1:a februari – den 28:e maj. Videoverket behandlar minoritetskulturer, stereotyper kring kön och relationerna mellan generationer. Huvudpersonerna i verket för en diskussion genom att sjunga för varandra över telefon. Sångens ord ger en antydan om vad som sker mellan personerna.  

Läs mera