Espoo Museum of Modern Art

Lars-Gunnar Nordström, Sommitelma (yksityiskohta), 1953
Lars-Gunnar Nordström, Sommitelma (yksityiskohta), 1953

17.06.2015 - 13.09.2015

Lars-Gunnar Nordström

Nubben-näyttely kuuluu EMMAn klassikkosarjaan, jossa esitellään suomalaisen modernismin suuria nimiä. Lars-Gunnar Nordström (1924-2014) oli keskeisimpiä ei-esittävän taiteen edelläkävijöitä Suomessa. Hänen taiteelleen, konkretismille, on ominaista äärimmäisen tarkka, viimeistelty ja harkittu kuvailmaisu.

Taiteilija tunnetaan erityisesti geometrisistä maalauksistaan, joissa kulmikkaat ja kaarevat tasaiset väripinnat muodostavat selkeitä, vahvoja ja dynaamisia sommitelmia. Hänen tuotantoonsa kuuluu pääasiassa grafiikkaa, maalauksia ja veistoksia. EMMAn näyttelytiloissa Nubbenin taide, ja erityisesti hänen geometrisistä muodoista rakentuvat järjestelmälliset maalaussarjansa, saavat ainutlaatuiset puitteet Aarno Ruusuvuoren modernistisen arkkitehtuurin kautta.

”Rakennan taiteen matemaattisesti, kuten tapahtuu musiikissa, teen musiikkia silmälle, siinä on sointua ja rytmiä, jotka perustuvat värien omaan mekaniikkaan.”

Konkretismin pioneeri 

”Väri on kuvissani tärkeä tekijä, ei miellyttävänä tai mielistelevänä sommitteluaineksena, vaan välttämättömänä osana kokonaisuudessa, polttoaineena joka pitää moottorin (muodon) toiminnassa.” (1955)

Nordström aloitti uransa 1940-luvulla ja loi jo varhain oman tunnistettavan konkretistisen maalaustavan, jossa perustana on yksinomaan viivan, värin ja pinnan muodostama kokonaisuus. Hän osallistui 1950-luvulla ratkaisevalla tavalla abstraktin taiteen läpimurtoon Suomessa ja aloitti jo tuolloin myös suurten seinämaalausten teon, jossa näkyy hänen kiinnostuksensa kuvataiteen ja arkkitehtuurin yhdentymiseen. Taiteilija vakiinnutti asemansa 1970-luvulla ja nautti laajaa arvostusta suomalaisella taidekentällä, jossa hänet yleisesti tunnettiin Nubben-lempinimellä. Nordström toimi jatkuvasti myös kansainvälisesti – matkustaen, luoden kontakteja ja järjestäen näyttelyitä. Hänen taiteellaan on ollut suuri merkitys erityisesti Ruotsissa.

Tilallisuus ja arkkitehtonisuus ovat Lars-Gunnar Nordströmin taiteen perusta. Nordström kasvoi arkkitehtiperheessä, opiskeli sisustusarkkitehdiksi Taideteollisessa keskuskoulussa ja työskenteli uransa alkuvaiheessa arkkitehtitoimistoissa suunnittelijana. Näyttely tuo esiin maalausten ja grafiikan lisäksi myös Nordströmin veistostuotantoa sekä maalausten ja kolmiulotteisen työskentelyn perustana olleita luonnoksia ja työskentelyprosesseja.

Taidetta ja jazzia 

”Kunpa ihmiset jonain päivänä pystyisivät näkemään värejä ja muotoja taiteessa samalla itsestään selvällä tavalla kuin he kuuntelevat musiikissa säveliä ja sointuja.” (1981)

Nordströmin elämässä ja taiteessa merkittävällä sijalla oli intohimoinen suhde jazz-musiikkiin. Taiteilijan keräämä noin 11 000 jazz-levyn kokoelma on legendaarinen. Musiikilla oli myös suoria yhtymäkohtia Nubbenin taiteeseen. EMMAn näyttely valottaa taiteilijan persoonaa ja henkilökuvaa erityisesti dokumenttiaineiston ja musiikin kautta. Nordström toimi paitsi kuvataiteilijana myös sisustus- ja lavastesuunnittelijana sekä kirjoittajana, taideteoreetikkona ja opettajana.

Näyttelyn yhteydessä ilmestyy laaja Lars-Gunnar Nordströmin elämää ja taidetta kartoittava julkaisu. Tutkija Oscar Ortiz-Nieminen tuo laajassa tutkimuksessaan esiin uusia näkökulmia taiteilijan elämästä ja merkityksestä suomalaisen modernismin ytimessä 1950-luvulta 2000-luvulle. Julkaisun muita kirjoittajia ovat mm. taidekriitikko Erik Kruskopf ja Serge Lemoine.

L-G Nordströmin säätiö talletti vuonna 2011 EMMAan 100 Lars-Gunnar Nordströmin teosta. Teostalletuksen yhteydessä sovittiin EMMAssa järjestettävästä taiteilijan retrospektiivisesta näyttelystä. Lars-Gunnar Nordström (s.19.8.1924) menehtyi 10.8.2014 vain noin viikko ennen 90-vuotissyntymäpäiväänsä. EMMAn suunnittelema laaja katselmus taiteilijan tuotantoon sai näin muistonäyttelyn merkityksen.

Liittyvää sisältöä