Espoo Museum of Modern Art

Lars-Gunnar Nordström, Komposition (detalj), 1953
Lars-Gunnar Nordström, Komposition (detalj), 1953

17.06.2015 - 13.09.2015

Lars-Gunnar Nordström

Utställningen Nubben ingår i EMMAs klassikerserie som presenterar de stora namnen inom finsk modernism. Lars-Gunnar Nordström var en av de mest centrala föregångarna för den abstrakta konsten i Finland.

”Jag bygger upp konsten matematiskt, liksom i musiken, jag skapar musik för ögat, med klang och rytm som grundar sig på färgernas egen mekanik.”

Lars-Gunnar Nordström (1924-2014) var en av de mest centrala föregångarna för den abstrakta konsten i Finland. Utmärkande för hans konst, konkretismen, är ett ytterst minutiöst, fullbordat och genomtänkt bildspråk. Konstnären är speciellt känd för sina geometriska målningar, där kantiga och böjda jämna färgytor bildar klara, starka och dynamiska kompositioner. I hans produktion ingår främst grafik, målningar och skulpturer. EMMAs utställningssalar erbjuder Nubbens konst – framför allt hans systematiska målningsserier uppbyggda av geometriska former – en unik inramning i och med Aarno Ruusuvuoris modernistiska arkitektur.

Konkretismens pionjär

”Färgen är en viktig faktor i mina bilder, inte som ett behagligt eller inställsamt kompositionselement, utan som en nödvändig del av helheten, som bränslet som håller motorn (formen) igång.” (1955)

Nordström inledde sin bana på 1940-talet och utvecklade redan tidigt en egen specifik, konkretistisk metod att måla, som grundar sig på en helhet uppbyggd av enbart linje, färg och yta. På 1950-talet inverkade han på ett avgörande sätt på den abstrakta konstens genombrott i Finland och började redan då även skapa stora väggmålningar, vilket visar hans intresse för att integrera bildkonsten med arkitekturen. Konstnären etablerade sin ställning på 1970-talet och erhöll mycket uppskattning på det finländska konstfältet, där han allmänt gick under smeknamnet Nubben. Nordström verkade fortsättningsvis också internationellt genom att resa, skapa kontakter och arrangera utställningar. Hans konst har fått stor betydelse framför allt i Sverige.

Lars-Gunnar Nordströms konst grundar sig på rumslighet och arkitektur. Nordström växte upp i en arkitektfamilj, studerade till inredningsarkitekt vid Konstindustriella centralskolan och arbetade i början av sin karriär som planerare på en arkitektbyrå. Utställningen presenterar utöver målningar och grafik även Nordströms skulpturkonst samt skisser och arbetsprocesser som legat som grund för målningarna och det tredimensionella skapandet.

Konst och jazz

”Om människorna en dag kunde se färger och former i konsten på samma självklara sätt som när de lyssnar till toner och klanger i musiken.” (1981)

Ett passionerat förhållande till jazzmusiken spelade en betydande roll i Nordströms liv och konst. Samlingen på cirka 11 000 jazzskivor som konstnären samlat är legendarisk. Musiken hade också direkta beröringspunkter med Nubbens konst. Utställningen i EMMA belyser konstnärens person och karaktär speciellt via dokumentärmaterialet och musiken. Nordström verkade förutom som bildkonstnär även som inredningsplanerare och scendekoratör och som författare, konstkritiker och lärare.

I samband med utställningen utges en omfattande publikation som kartlägger Lars-Gunnar Nordströms liv och konst. Forskaren Oscar Ortiz-Nieminen för i sin omfattande undersökning fram nya synvinklar på konstnärens liv och hans betydelse i centrum av den finländska modernismen från 1950-talet fram till 2000-talet. Publikationens övriga författare är bl.a. konstkritiker Erik Kruskopf och Serge Lemoine.

År 2011 deponerade L-G Nordströms stiftelse 100 verk av Lars-Gunnar Nordström i EMMA. I samband med deponeringen av verken ingicks ett avtal om arrangerandet av en retrospektiv utställning över konstnären i EMMA. Lars-Gunnar Nordström (f. 19.8.1924) avled den 10.8.2014, en dryg vecka innan han skulle ha fyllt 90 år. Den breda översikten över konstnärens produktion som planeras i EMMA blir sålunda en minnesutställning.

Relaterat innehåll