Espoo Museum of Modern Art

27.08.2022 - 15.01.2023

Nykyaikaa etsimässä

Näyttely käsittelee taiteen, teknologian ja luonnon välistä monisyistä vuorovaikutusta.  Sen nimi, Nykyaikaa etsimässä, viittaa Olavi Paavolaisen samannimiseen esseekokoelmaan (1929), jossa hän pohti modernin ihmisen kokemusta ja identiteettiä nopeasti muuttuvassa ajassa. Ensimmäinen Nykyaikaa etsimässä -näyttely nähtiin EMMAssa vuonna 2016.  

Teknologia nähdään joskus vastakohtana luonnolle tai tekoäly uhkana ihmisyydelle. Tämän näyttelyn taiteilijoille teknologia näyttäytyy suurimmaksi osaksi mahdollisuutena. Osa luo täysin uudenlaista taidetta yhteistyössä tekoälyn kanssa. Osa pohtii teoksissaan tarvetta saada tekoälyä hyödyntävät systeemit yhdenvertaisiksi, läpinäkyviksi ja saavutettaviksi. 

Näyttelyn taiteilijoita kiinnostaa ihmisen ja luonnon uudenlainen yhteiselo, joka ei perustu luonnosta saatavaan hyötyyn. He etsivät uusia tulokulmia tämän päivän suuriin haasteisiin, kuten luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. Näyttelyn teoksissa tehdään teknologian avulla näkyväksi asioita, jotka voivat viedä meitä eteenpäin luonnon moninaisuuden tunnistamisessa. Moni taiteilija kääntää katseemme paitsi tekoälyn mahdollisuuksiin, myös luonnosta löytyviin muihin älykkyyksiin.  

Monen teoksen keskeinen aihe on teknologioiden kyllästämän todellisuuden vaikutus identiteettiin ja ihmiskuvaan. Kenties ihminen voi yhdessä teknologian kanssa saada aikaan jotain, joka vie meitä eteenpäin paitsi itseymmärryksessä myös luontosuhteemme monipuolistamisessa. Minkälaista taidetta ihminen ja tekoäly luovat yhdessä? 

Näyttelyn taiteilijat ovat: Refik Anadol, Dora Budor, Sougwen Chung, Heather Dewey-Hagborg, Stephanie Dinkins, Teemu Lehmusruusu, Rafael Lozano-Hemmer, Agnieszka Kurant, Brandon Lipchik, Jaakko Pietiläinen, Sondra Perry, Anna Ridler, Raimo Saarinen, Jenna Sutela, Jakob Kudsk Steensen ja Lu Yang.

Nykyaikaa etsimässä -näyttelyn ohjelmaa on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Aalto-yliopiston, Espoon kaupunginteatterin sekä Helsingin juhlaviikkojen kanssa. Näyttelyn aikana EMMAssa on koettavissa Rakkaussimulaatio EVE: Vedenhenget, joka on itsenäinen osa Espoon Kaupunginteatteriin vuonna 2023 esille tulevasta Eero Tiaisen ja työryhmä EVE:n virtuaalitodellisuusteoksesta.

Tutustu näyttelyä varten laadittuun laajaan mobiilioppaaseen, josta löydät lyhyitä taiteilijahaastatteluvideoita sekä tekstit ja kuvat kaikista näyttelyn 22 teoksesta.

Näyttelyssä esillä olevista teoksista osa kuuluu Saastamoisen säätiön kokoelmaan tai EMMA-kokoelmaan.

Näyttelyyn on tuotettu myös uusia teoksia.

Näyttelyn kuraattorit: Arja Miller ja Ingrid Orman.
Projektin johto: Milja Liimatainen
Graafinen suunnittelu: Milla Rissanen

Lämmin kiitos näyttelyn yhteistyötahoille: Saastamoisen säätiö, Adam Mickiewicz Institute, Puolan tasavallan suurlähetystö, Tanskan suurlähetystö Suomessa, Kanadan suurlähetystö Suomessa.

 • Refik Anadol: Koneharhoja: Unelmia luonnosta, 2021. © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo.

 • Rafael Lozano-Hemmer: Pulse Index, 2010. © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo.

 • Agnieszka Kurant: Postfordiitti nro 6, Postfordiitti nro 7 ja Postfordiitti nro 8, 2020 –2022. © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo.

 • Jenna Sutela: nimiia cétiï, 2018. Saastamoisen säätiön taidekokoelma. © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo.

 • Teemu Lehmusruusu: Parent Matter, 2018. © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo.

 • Stephanie Dinkins: Keskusteluja Bina48 kanssa: fragmentit 7, 6, 5, 2, 2018. © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo.

 • Rafael Lozano-Hemmer: Viimeinen henkäys, 2012, 2022. © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo.

 • Anna Ridler: Mosaiikkivirus, 2019. © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo.

 • Anna Ridler: Myriad (Tulips), 2018. © Paula Virta / EMMA – Espoo Museum of Modern Art.

 • Sondra Perry: ffffffffffffoooooooooooouuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, 2017. Saastamoisen säätiön taidekokoelma. © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo.

 • Brandon Lipchik, maalauksia, 2019–21. © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo.

 • Raimo Saarinen: Kuvitteellisen rinteen poikkileikkaus, 2022. © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo.

 • Jaakko Pietiläinen: Rakastan uutta, 2021. Saastamoisen säätiön taidekokoelma. © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo.

 • Heather Dewey-Hagborg: Vieraita visioita, 2013. © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo.

 • Jakob Kudsk Steensen: HENKIIN HERÄTETTY, 2018–19. © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo.

 • Jaakko Pietiläinen: Käärinliinoissa ei ole taskuja, 2020. Saastamoisen säätiön taidekokoelma. © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo.

 • Sougwen Chung: Assembly Lines, 2022. © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo.

Liittyvää sisältöä