Espoo Museum of Modern Art

27.08.2022 - 15.01.2023

På spaning efter nutiden

Utställningen tar upp konstens, teknologins och naturens mångbottnade växelverkan. Dess namn, På spaning efter nutiden, är en referens till Olavi Paavolainens essäsamling (på finska Nykyaikaa etsimässä, 1929), där han diskuterar den moderna människans upplevelse och identitet i en snabbt föränderlig tid. Den första På spaning efter nutiden-utställningen sågs på EMMA år 2016.

Teknologin ses ibland som en motsats till naturen, och artificiell intelligens som ett hot mot mänskligheten. Konstnärerna i den här utställningen ser i första hand teknologin som en möjlighet. En del av dem skapar helt nya former av konst i samarbete med artificiell intelligens. En del överlägger i sina verk behovet av att göra de system som utnyttjar artificiell intelligens mer jämlika, transparenta och tillgängliga.

Konstnärerna på utställningen är intresserade av en ny form av samlevnad mellan människan och naturen, som inte bygger på den nytta man kan få ut av naturen. De letar efter nya infallsvinklar på dagens stora utmaningar, som den minskande artmångfalden. Verken på utställningen synliggör med teknologins hjälp saker som kan utveckla våra förmågor att uppfatta naturens mångfald. Många av konstnärerna vänder våra blickar inte bara mot de möjligheter artificiell intelligens erbjuder, utan också mot de andra intelligenser som finns i naturen.

Motivet för många av verken är hur den av teknologier genomsyrade verkligheten påverkar identiteten och människobilden. Kanske människan tillsammans med teknologin kan åstadkomma något som för oss framåt inte bara i fråga om självförståelse utan också i fråga om att göra vår relation till naturen mångsidigare. Hurdan konst skapar människan och en artificiell intelligens tillsammans?

Delar av verken som visas på utställningen är antingen ur Saastamoinen stiftelsens samling eller ur EMMA-samlingen. Nya verk har också producerats för utställningen.

Konstnärerna i utställningen: Refik Anadol, Dora Budor, Sougwen Chung, Heather Dewey-Hagborg, Stephanie Dinkins, Agnieszka Kurant, Teemu Lehmusruusu, Brandon Lipchik, Rafael Lozano-Hemmer, Sondra Perry, Jaakko Pietiläinen, Anna Ridler, Raimo Saarinen, Jakob Kudsk Steensen, Jenna Sutela och Lu Yang.

Programmet på utställningen På spaning efter nutiden har planerats och genomförts i samarbete med Aalto-universitetet, Esbo stadsteater och Helsingfors festspel. Under utställningens gång kan publiken bland annat uppleva Eero Tiainens och arbetsgruppen EVE:sstarka virtualverklighetsverk Kärlekssimulation EVE: Vattenandar om mötet mellan människor.

Den omfattande mobilguiden som utarbetats för utställningen öppnar upp bakgrunden till verken genom texter och videointervjuer.

Kuratorer för utställningen är Arja Miller och Ingrid Orman.
Projektledning: Milja Liimatainen
Grafisk design: Milla Rissanen

Ett varmt tack till utställningens samarbetsparter: Saastamoinen stiftelsen, Adam Mickiewicz Institute, Republiken Polens ambassad, Danmarks ambassad i Finland, Kanadas ambassad i Finland.

Relaterat innehåll