Espoo Museum of Modern Art

Jakob Kudsk Steensen, RE-ANIMATED, 2018-2019. Video & VR installation still.
Jakob Kudsk Steensen, RE-ANIMATED, 2018-2019. Video & VR installation still.

27.08.2022 - 15.01.2023

På spaning efter nutiden

På spaning efter nutiden är EMMAs koncept av återkommande utställningar – den första visades på EMMA år 2016. Utställningarna i serien utforskar med konstens medel vår egen tids väsen och föregriper den kommande utvecklingen som föds ur en konstnärlig, intuitiv process. Utställningens namn hänvisar till  Olavi Paavolainens essäsamling med samma namn (1929), där han diskuterar den moderna människans upplevelse och identitet i en snabbt föränderlig tid. Utställningen som öppnar på hösten 2022 lägger särskilt fokus på relationen mellan människan, naturen och teknologin.

Konstnärerna på utställningen På spaning efter nutiden frågar bland annat om teknologin kan hjälpa oss inte bara med vår självförståelse utan också med att utveckla en ny relation till naturen, som inte bygger på den nytta vi får ut av naturen. Konstnärer har en särskild förmåga att tänka utanför de invanda modellerna, och därför är det särskilt intressant att vända sig till dem då vi letar efter nya infallsvinklar på mänskligheten och kryssar fram mellan nutidens stora utmaningar, som exempelvis klimatkrisen och de algoritmiska systemen.

Konstnärer på utställningen är: Refik Anadol, Dora Budor, Sougwen Chung, Heather Dewey-Hagborg, Stephanie Dinkins, Teemu Lehmusruusu, Rafael Lozano-Hemmer, Agnieszka Kurant, Brandon Lipchik, Jaakko Pietiläinen, Sondra Perry, Anna Ridler, Raimo Saarinen, Jenna Sutela, Jakob Kudsk Steensen och Lu Yang.

Utställningen På spaning efter nutiden utvidgas också till utställningen Beröring, som presenterar Saastamoinen stiftelsens konstsamling. Stiftelsen har till sin samling köpt in Dora Budors stora installation The Preserving Machine samt Sondra Perrys och Jaakko Pietiläinens verk som alla till sin tematik anknyter till utställningen På spaning efter nutiden.

  • 27.08.2022 - 15.01.2023
  • 2. våningen
  • 12€ / Vuxna

    0€ / Under 18 och över 70 år

Relaterat innehåll