Espoo Museum of Modern Art

Pilvi Takala, Valvonnan alla, 2022. Still-kuva.

01.02.2023 - 07.05.2023

Pilvi Takala: Valvonnan alla

Pilvi Takalan Valvonnan alla (2022) tarkastelee kriittisesti yksityisen turvallisuusalan julkisessa tilassa harjoittamaa vallankäyttöä. Monikanavainen videoinstallaatio perustuu taiteilijan kokemuksiin hänen työskennellessään peiteroolissa Securitaksen järjestyksenvalvojana yhdessä Suomen suurimmista kauppakeskuksista. Teoksen videot on kuvattu Takalan järjestämässä kolmipäiväisessä työpajassa, jossa hän käsitteli entisten työkavereidensa kanssa työpaikalla kohtaamaansa rasismia, väkivaltaa ja vahingollista käyttäytymistä.

Installaatio jakaa tilan kahteen osaan, joissa katsoja ja katseen kohde tulevat aktiivisiksi osiksi teosta. Teos saa pohtimaan niitä vaihtoehtoisia tapoja, joilla järjestyksenvalvojat – ja heidän kauttaan katsojat – voivat tarkastella omaa asemaansa ja vallankäyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä niin omalla alallaan kuin laajemmin yhteiskunnassa.

Valvonnan alla sai viime keväänä ensiesityksensä Suomen paviljongissa Venetsian 59. biennaalissa. Installaatio palaa nyt Suomeen, jossa teos ja sen taustalla oleva tutkimustyö ovat saaneet alkunsa. Turvallisuusalan liiallinen voimankäyttö herättää yhä enemmän yleistä huolta viimeaikaisten tapahtumien myötä. Teos tarkastelee työkulttuuria, joka määrittää kentällä hyväksyttävää käytöstä. Näyttelyn yhteydessä järjestetään taiteilijan suunnittelema yleisötilaisuus, joka laajentaa teoksen synnyttämiä keskusteluja. Eri tahojen vuoropuhelussa puretaan sääntöjä, joiden puitteissa turvallisuusorganisaatiot ja niiden henkilöstö pitävät yllä järjestystä yleisen edun nimissä.

Valvonnan alla on osa EMMAn ja Saastamoisen säätiön InCollection-yhteistyönäyttelyiden sarjaa. Takala on viides taiteilija sarjassa, jossa visionääriseltä nykytaiteilijalta tilataan vuosittain uusi teos säätiön taidekokoelmaan. Saastamoisen säätiö on poikkeuksellisesti tuottanut teoksen yhteistyössä Frame Contemporary Art Finlandin kanssa Venetsian 59. biennaaliin, jonka Suomen näyttelyn komissaarina Frame toimii.  Teos oli esillä Venetsian biennaalissa huhtikuusta marraskuuhun 2022. 

Kuraattori: Christina Li
Projektinhallinta: Laura Eweis, Emma Lilja, Arja Miller
Näyttelyarkkitehtuuri: Studio L A
Graafinen suunnittelu: Kuudes

  • 01.02.2023 - 07.05.2023
  • 2. kerros
  • 20€ / Yli 29-vuotiaat

    10€ / 18–28-vuotiaat ja alennusryhmät

    0€ / Alle 18- ja yli 70-vuotiaat

    0€ / Museokortilla

InCollection-sarja

InCollection on vuosittaisten tilausteosten ja näyttelyiden sarja, jota Saastamoisen säätiö ja EMMA Espoon modernin taiteen museo tuottavat yhdessä.

InCollection-sarja kasvattaa Saastamoisen säätiön taidekokoelmaa uraauurtavilta taiteilijoilta tilatuilla teoksilla. Kukin taiteilija luo paikkaan sidotun teoksen, joka ottaa huomioon museon arkkitehtuurin ja ympäristön.

Tilatun teoksen julkistamisen yhteydessä järjestetään näyttely, jossa esitellään laajemmin taiteilijan tuoretta tuotantoa.

Lue lisää InCollectionista: 

www.incollection.fi

Liittyvää sisältöä