Espoo Museum of Modern Art

Pilvi Takala, Close Watch, 2022. Video still.

01.02.2023 - 07.05.2023

Pilvi Takala: Under uppsikt

Pilvi Takalas verk Under uppsikt (2022) granskar kritiskt den privata säkerhetsbranschens maktutövning i det offentliga rummet. Det flerkanaliga videoverket har sitt ursprung i Takalas erfarenheter i säkerhetsbranschen, där hon under täckmantel arbetat som ordningsvakt för Securitas i ett av Finlands största shoppingcenter. Videorna i verket är filmade i en tredagars verkstad som Takala arrangerat, där hon tillsammans med sina tidigare kolleger behandlar rasism, våld och skadligt beteende hon mött på arbetsplatsen.

Installationen delar upp rummet i två delar där åskådaren och objektet för blicken blir aktiva delar av verket. Verket ger ordningsvakterna – och genom dem oss åskådare – en möjlighet att reflektera över sin egen ställning och de etiska frågorna förknippade med deras maktutövning, liksom också alternativa metoder för denna maktutövning, både i deras egen bransch och ur ett bredare samhällsperspektiv.

Under uppsikt hade premiär våren 2022 på Finlands paviljong vid den 59:e Venedigbiennalen. Installationen återvänder nu till Finland där verket och det forskningsarbete som ligger bakom det fick sin början. Den överdrivna användningen av maktmedel i branschen har i och med den senaste tidens händelser väckt allt större oro. Verket granskar en yrkeskultur som definierar vad som är ett acceptabelt beteende ute på fältet. I samband med utställningen hålls ett publikevenemang planerat av konstnären, som breddar diskussionerna verket föder. I en dialog mellan olika aktörer utreds de regler inom vars ramar säkerhetsorganisationerna upprätthåller ordningen i allmännyttans namn, och också dessa organisationers ansvar.

Under uppsikt är en del av utställningsserien InCollection som EMMA och Saastamoinen stiftelsen tillsammans producerar. Takala är den femte konstnären i serien där ett nytt verk av en visionär samtidskonstnär årligen beställs till stiftelsens konstsamling. Inför kommissionsutställningen 2023 har Saastamoinen stiftelsen undantagsvis låtit producera verket i samarbete med Frame Contemporary Art Finland. Verket har producerats för den 59:e Venedigbiennalen där Pilvi Takalas verk visas från april till november 2022.

Kurator: Christina Li
Projektledning: Laura Eweis, Emma Lilja, Arja Miller
Utställningsarkitektur: Studio L A
Grafisk design: Kuudes

InCollection-serien

InCollection är en serie av årligen återkommande utställningar och beställningsverk som Saastamoinen stiftelsen och EMMA tillsammans producerar.

Genom InCollection-serien utvidgas Saastamoinen stiftelsens konstsamling med verk av banbrytande konstnärer. Var och en av konstnärerna skapar ett till platsen bundet verk, som i sig beaktar museets arkitektur och omgivning.

I samband med att det beställda verket offentliggörs hålls en utställning som ger en bredare presentation av konstnärens aktuella produktion.

Läs mera om InCollection:

 www.incollection.fi

Relaterat innehåll