KULPS! espoolaisille kouluille

Miksi taidetta tehdään? Mihin taidetta tarvitaan? EMMAn KULPSin pääteemoina ovat osallisuus, identiteetti ja tarina. Näiden teemojen avulla opitaan taiteen välttämättömyydestä, empatiasta ja tunnetaidoista. 

EMMAn KULPS ”Taide on mua varten” -opastuksen sisällöt on suunniteltu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan pohjautuen. Opastuksella on tarkoituksena tuoda taide mahdollisimman lähelle koululaisten omaa kokemusta maailmasta. 

Ennakko- ja jatkotehtävät eri luokka-asteille

Teema on sama kaikille luokka-asteille, mutta tehtävät ja niiden sisältö vaihtelevat. Kokonaisuus muodostuu ennakkotehtävästä, opastuksesta museolla ja jatkotehtävästä.

1.–3. luokka

Anne-Karin Furunes, Valaistut hetket 1, 2012

1.-3. luokkalaisten kanssa pohdimme taiteen merkityksiä. Mistä taide syntyy? Mihin tarpeeseen se syntyy? Miksi taidetta tehdään, mihin taidetta tarvitaan? Voiko taiteen avulla vaikuttaa? Harjoittelemme tunnetaitoja, oman mielipiteen kertomista ja tunteen tunnistamista. Mitä luovuus on ja mitä siihen tarvitaan?

Ennakkotehtävä
Keskustelkaa taiteesta luokassa ennen vierailua. Mikä on taidetta? Mitä kaikkea se voi tarkoittaa? Kuka tekee taidetta, millaista taide on ja mitä taiteen avulla voi sanoa? Minkälaisesta taiteesta itse pidät, mistä taas et? Voitte käyttää keskustelunne pohjana kuvaa Anne-Karin Furunesin teoksesta Valaistut hetket 1. Jatketaan vierailulla keskustelua.

Jatkotehtävä
Muistele kierrosta museossa. Mikä teos jäi mieleesi? Millä tekniikalla teos oli tehty? Mistä se kertoi, mitä itse ajattelit siitä. Voit piirtää luonnoksen teoksesta ulkomuistista tai kirjoittaa sitä kuvailevia sanoja.

Valitse joku itsellesi tärkeä aihe ja mieti kuinka kertoisit siitä taiteen keinoin. Olisiko se maalaus, veistos vai esitys? Tee ideastasi luonnos.

4.–6. luokka

Sami Lukkarinen, Jasu 69, 2004. © Matti Ruotsalainen

4.-6. luokkalaisten kanssa puhumme taiteesta itseilmaisun välineenä sekä taiteen merkityksestä niin yksilölle kuin yhteisölle.

Ennakkotehtävä
Keskustelkaa taiteesta luokassa ennen vierailua. Mikä on taidetta? Mitä kaikkea se voi tarkoittaa? Kuka tekee taidetta, millaista taide on ja mitä taiteen avulla voi sanoa. Minkälaisesta taiteesta itse pidät, mistä taas et? Voiko taiteen avulla vaikuttaa? Jatketaan vierailulla keskustelua.

Voitte käyttää keskustelunne tukena Sami Lukkarisen teos Jasu69. Jatkamme taideteoksen käsittelyä opastuksella museossa.


Jatkotehtävä

Muistele kierrosta museossa. Mikä teos jäi mieleesi? Millä tekniikalla teos oli tehty? Mistä se kertoi, mitä itse ajattelit siitä?

Valitse joku itsellesi tärkeä aihe ja mieti kuinka kertoisit siitä taiteen keinoin. Voiko taiteen avulla vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin? Olisiko se maalaus, veistos vai esitys? Tee ideastasi luonnos.

7.–10. luokka

Hanna Saarikoski, Rajauskynä, 2013. Still-kuva videolta.

7.-10. luokkalaisten kanssa puhumme taiteesta puhetapana, sen moninaisuudesta, sekä taiteen merkityksestä niin yksilölle kuin yhteisölle.

Ennakkotehtävä
Keskustelkaa taiteesta luokassa ennen vierailua.Mikä on taidetta? Minkälaisia asioita kutsutaan ”taiteeksi”? Voiko ele tai toiminta olla taidetta? Entä jos taideteos ei näytä miltään ”todelliselta” taideteokselta? Voitko kuvitella esimerkkejä? Mitä luulet taiteilija haluavan sanoa tällä teoksella?

Tutkikaa kuvaa Hanna Saarikosken videoteoksesta Eyeliner. Tarvitseeko kokemus taideteoksesta fyysisen läsnäolon ja tilallisen kokemuksen? Minkälaisesta taiteesta itse pidät, mistä taas et? Voiko taide olla työkalu muutokseen? Miten taide liittyy empatiaan ja vastuuseen? Jatketaan vierailulla keskustelua.

Jatkotehtävä
Muistele kierrosta museossa. Mikä teos jäi mieleesi? Millä tekniikalla teos oli tehty? Mistä se kertoi, mitä itse ajattelit siitä?

Valitse joku itsellesi tärkeä aihe ja mieti kuinka kertoisit siitä taiteen keinoin. Voiko taiteen avulla vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin? Olisiko se maalaus, veistos vai esitys? Tee ideastasi luonnos.