KULPS! Espoolaisille kouluille

Miksi taidetta tehdään? Mihin taidetta tarvitaan? EMMAn KULPS!in pääteemoina ovat osallisuus, identiteetti ja tarina. Näiden teemojen avulla opitaan taiteen välttämättömyydestä, empatiasta ja tunnetaidoista.

EMMAn KULPS! ”Taide on mua varten” on suunniteltu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan pohjautuen. Opastuksella EMMAn näyttelyssä tuodaan taidetta lähemmäksi koululaisten omaa kokemusmaailmaa. Museosta ja museovierailuista muotoutuu luonnollisempi osa nuoren arkea.

Ennakko- ja jatkotehtävät luokka-asteittain

Teema on jokaiselle luokka-asteelle sama, opastukseen kuuluvat tehtävät ja sisältö vaihtelevat luokka-asteen mukaan. Kokonaisuus rakentuu ennakkotehtävästä, museokierroksesta sekä jatkotehtävästä.

1.–3. luokka

Anne-Karin Furunes, Valaistut hetket 1, 2012

Ryhmä syventyy taiteen merkityksiin. Mistä taide syntyy? Mihin tarpeeseen se syntyy? Miksi taidetta tehdään, mihin taidetta tarvitaan? Voiko taiteen avulla vaikuttaa? 1.-3. luokkalaiset harjoittelevat tunnetaitoja, oman mielipiteen kertomista ja tunteen tunnistamista. Mitä luovuus on ja mitä siihen tarvitaan?

Ennakkotehtävä

Keskustelkaa taiteesta luokassa ennen vierailua. Mikä on taidetta? Mitä kaikkea se voi tarkoittaa? Kuka tekee taidetta, millaista taide on ja mitä taiteen avulla voi sanoa? Minkälaisesta taiteesta itse pidät, mistä taas et? Voitte käyttää pohdinnassanne apuna kuvaa Anne-Karin Furunesin teoksesta Valaistut hetket 1. Keskustelua jatketaan vierailulla.

Jatkotehtävä

Muistele kierrosta museossa. Mikä teos jäi mieleesi? Millä tekniikalla teos oli tehty? Mistä se kertoi, mitä itse ajattelit siitä? Voit piirtää luonnoksen teoksesta ulkomuistista tai kirjoittaa sitä kuvailevia sanoja. Valitse joku itsellesi tärkeä aihe ja mieti kuinka kertoisit siitä taiteen keinoin. Olisiko se maalaus, veistos vai esitys? Tee ideastasi luonnos.

4.–6. luokka

Sami Lukkarinen, Jasu 69, 2004. © Matti Ruotsalainen

Ryhmä tutustuu taiteeseen itseilmaisun välineenä sekä taiteen merkitykseen niin yksilölle kuin yhteisölle.

Ennakkotehtävä

Keskustelkaa taiteesta luokassa ennen vierailua. Mikä on taidetta? Mitä kaikkea se voi tarkoittaa? Kuka tekee taidetta, millaista taide on ja mitä taiteen avulla voi sanoa. Minkälaisesta taiteesta itse pidät, mistä taas et? Voiko taiteen avulla vaikuttaa? Keskustelua jatketaan vierailulla.

Voitte käyttää pohdinnassanne apuna kuvaa Sami Lukkarisen teoksesta Jasu69. Tarkastelemme kyseistä teosta uudelleen museovierailun aikana.

Jatkotehtävä

Muistele kierrosta museossa. Mikä teos jäi mieleesi? Millä tekniikalla teos oli tehty? Mistä se kertoi, mitä itse ajattelit siitä?
Valitse joku itsellesi tärkeä aihe ja mieti kuinka kertoisit siitä taiteen keinoin. Voiko taiteen avulla vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin? Olisiko se maalaus, veistos vai esitys? Tee ideastasi luonnos.

7.–10. luokka

Hanna Saarikoski, Rajauskynä, 2013. Still-kuva videolta.

Ryhmä keskustelee taiteesta puhetapana, sen moninaisuudesta, sekä taiteen merkityksestä niin yksilölle kuin yhteisölle.

Ennakkotehtävä

Keskustelkaa taiteesta luokassa ennen vierailua. Mikä on taidetta? Mitä kaikkea se voi tarkoittaa? Entä jos taideteos olisi teko tai tempaus tai ei oikeastaan edes näyttäisi taideteokselta? Löydätkö esimerkkejä? Mitä luulet taiteilijan halunneen sanoa teoksen avulla?

Tarkastelkaa Hanna Saarikosken teoskuvaa Rajauskynä. Tarvitseeko kokemus taideteoksesta fyysisen läsnäolon ja tilallisen kokemuksen?

Minkälaisesta taiteesta itse pidät, mistä taas et? Voiko taiteen avulla vaikuttaa? Miten empatia ja vastuu liittyvät taiteeseen? Keskustelua jatketaan vierailulla.

Jatkotehtävä

Muistele kierrosta museossa. Mikä teos jäi mieleesi? Millä tekniikalla teos oli tehty? Mistä se kertoi, mitä itse ajattelit siitä?

Valitse joku itsellesi tärkeä aihe ja mieti kuinka kertoisit siitä taiteen keinoin. Voiko taiteen avulla vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin? Tekisitkö maalauksen, veistoksen vai esityksen? Tee ideastasi luonnos.