Espoo Museum of Modern Art

KULPS! För förskolor och skolor i Esbo

Under EMMAs KULPS -guidning ser vi på konst som talar om miljön och miljöförändringar. Genom spel får vi lära oss hur nödvändiga våra val är – skapande och fantasi belastar inte miljön.

EMMAs KULPS är så ofta du vill -destination där skolgrupper från Esbo kan besöka museet gratis en eller flera gånger per läsår, utan begränsning.

EMMAs KULPS ”Konsten är för mig” är en guidning som är planerad utgående från den nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen. Med guidningen genom EMMAs utställning kommer konsten närmare skolelevernas egen värld. Museer och museibesök blir en naturligare del av de ungas vardag.

Temat är samma för varje årskurs, men uppgifterna och innehållet varierar. Programmet består av en förhandsuppgift, en museirunda och en fortsättningsuppgift.

Förhandsuppgift

Hanna Saarikoski, Hemtrakt, 2018. SAASTAMOINEN STIFTELSENS KONSTSAMLING / EMMA – ESBO MODERNA KONSTMUSEUM. Film still.

Stifta bekantskap med Hanna Saarikoskis videoverk Hemtrakt (2018). Diskutera verket tillsammans inom klassen. Vad händer i videon? Vad fäster du uppmärksamhet vid? Hurdana tankar vaknar hos dig då du ser på videoverket? Ni kan också leta upp andra konstverk med miljömotiv. Under museibesöket stiftar vi bekantskap med flera verk som avbildar naturen och dess tillstånd.

Fortsättningsuppgift

Välj att tillsammans med din grupp utföra den ena eller båda av uppgifterna nedan

1. I Saarikoskis verk syns ett somrigt naturlandskap genom fönstret i konstnärens arbetsrum. Ofta kan ett bekant eller vardagligt landskap bli det som är allra viktigast för en själv. Vilken kunde vara den plats i ditt hem eller din näromgivning som är viktig för dig och som du inte skulle vilja överge? Vad vill du berätta om den för människor? Skriv på ett papper ner en kort dikt, en deklaration eller ett meddelande, och fotografera den plats som du har valt för ditt meddelande. Tänk noga efter hur du beskär bilden, enligt hur du vill visa upp platsen för andra.

2. Tänk om det hände någonting överraskande i landskap eller på en plats som du är välbekant med? Vad skulle du vilja hitta längs en bekant naturstig? Lämna meddelanden och visdomsord av naturmaterial i din näromgivning för att uppmuntra och pigga upp den som hittar dem. Du kan till exempel använda småstenar, kvistar, grässtrån eller snö. Ta en bild av dina meddelanden.