KULPS! För skolor i Esbo

Varför görs konst? Vad behövs konsten till? Huvudteman i EMMAs KULPS! handlar om engagemang, identitet och berättelse. Med deras hjälp får eleverna lära sig om konstens nödvändighet, empati och emotionella färdigheter.

EMMAs KULPS! ”Konsten är för mig” är en guidning som är planerad utgående från den nationella läroplanen. Med en guidad tur genom EMMAs utställning kommer konsten närmare skolelevernas egen värld. Museet och museibesök blir en naturligare del av de ungas vardag.

Förhandsuppgifter och fortsättningsuppgifter årskursvis

Temat är samma för varje årskurs, men uppgifterna och innehållet varierar. Programmet består av en förhandsuppgift, en museirunda och en fortsättningsuppgift.

åk 1–3

Anne-Karin Furunes, Upplysta ögonblick 1., 2012

Gruppen fördjupar sig i konstens betydelser. Hur uppstår konst? Vad fyller den för behov? Varför görs konst, till vad behövs den? Kan man påverka med konst? Eleverna i åk 1–3 övar emotionella färdigheter och lär sig uttrycka sin åsikt och identifiera en känsla. Vad är kreativitet och vad krävs för att den ska uppstå?

Förhandsuppgift

Diskutera konst i klassen före besöket. Vad är konst? Vad allt kan den betyda? Vem gör konst, hurdan är konsten och vad kan man uttrycka med den? Vilket slags konst gillar du själv, vilket slags inte? Som stöd i era funderingar kan ni använda en bild av Anne-Karin Furunes verk Upplysta ögonblick 1. Diskussionen fortsätter under besöket.

Fortsättningsuppgift

Tänk tillbaka på den guidade turen genom museet. Vilket verk fastnade i minnet? Med vilken teknik var det gjort? Vad berättade det om, vad tänkte du själv om det? Du kan rita en skiss av verket från minnet eller beskriva det i ord. Välj något ämne som är viktigt för dig själv och fundera över hur du skulle berätta om det med konstens medel. Skulle det vara en målning, en skulptur eller en föreställning? Gör en skiss eller ett utkast av din idé.

åk 4–6

Sami Lukkarinen, Jasu 69, 2004. © Matti Ruotsalainen

Gruppen bekantar sig med konsten som ett redskap för att uttrycka sig och med konstens betydelse för både individen och samhället.

Förhandsuppgift

Diskutera konst i klassen före besöket. Vad är konst? Vad allt kan den betyda? Vem gör konst, hurdan är konsten och vad kan man uttrycka med dess hjälp? Vilket slags konst gillar du själv, vilket slags inte? Kan man påverka med konst? Diskussionen fortsätter under besöket.

I era diskussioner kan ni använda en bild av Sami Lukkarinens verk Jasu69 som stöd. Vi behandlar verket på nytt under ert museibesök.

Fortsättningsuppgift

Tänk tillbaka på den guidade turen genom museet. Vilket verk fastnade i minnet? Med vilken teknik var det gjort? Vad berättade det om, vad tänkte du själv om det?

Välj något ämne som är viktigt för dig själv och fundera över hur du skulle berätta om det med konstens medel. Kan man påverka människors åsikter med konstens hjälp? Skulle det vara en målning, en skulptur eller en föreställning? Gör en skiss eller ett utkast av din idé.

åk 7–10

Hanna Saarikoski, Eyeliner, 2013. Stillbild från en video.

Gruppen diskuterar konsten som ett uttryckssätt, konstens mångfald och konstens betydelse för både individen och samhället.

Förhandsuppgift

Diskutera konst i klassen före besöket. Vad är konst? Vad allt kan den betyda? Än då om ett konstverk är en handling eller ett jippo eller om det egentligen inte ens ser ut som ett konstverk? Kommer du på några exempel? Vad tror du att konstnären vill säga med sitt verk?

Studera bilden av Hanna Saarikoskis verk Konturpenna. Kräver upplevelsen av konstverket fysisk närvaro och rumslig upplevelse?

Vilket slags konst gillar du själv, vilket slags inte? Kan man påverka med konst? Vad har empati och ansvar med konst att göra? Diskussionen fortsätter under besöket.

Fortsättningsuppgift

Tänk tillbaka på den guidade turen genom museet. Vilket verk fastnade i minnet? Med vilken teknik var det gjort? Vad berättade det om, vad tänkte du själv om det?

Välj något ämne som är viktigt för dig själv och fundera över hur du skulle berätta om det med konstens medel. Kan man påverka människors åsikter med konstens hjälp? Skulle du göra en målning, en skulptur eller ett uppförande? Gör en skiss eller ett utkast av din idé.