Espoo Museum of Modern Art

KULPS! För förskolor och skolor i Esbo

Under EMMAs KULPS -guidning ser vi på konst som talar om miljön och miljöförändringar. Genom spel får vi lära oss hur nödvändiga våra val är – skapande och fantasi belastar inte miljön.

EMMAs KULPS är så ofta du vill -destination där skolgrupper från Esbo kan besöka museet gratis en eller flera gånger per läsår, utan begränsning.

EMMAs KULPS ”Konsten är för mig” är en guidning som är planerad utgående från den nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen. Med guidningen genom EMMAs utställning kommer konsten närmare skolelevernas egen värld. Museer och museibesök blir en naturligare del av de ungas vardag.

Temat är samma för varje årskurs, men uppgifterna och innehållet varierar. Programmet består av en förhandsuppgift, en museirunda och en fortsättningsuppgift.

Förhandsuppgift

Titta på videorna som är en del av Nastja Säde Rönkkös verk for those yet to be (2016–2018). Konstnären Nastja Säde Rönkkö har spelat in videomaterialet runtom i världen på ställen som har förstörts eller kommer att förstöras på grund av människans verksamhet. I verket studerar hon vilka slags tankar och känslor de förändringar som sker i dagens värld, såsom miljöförstörelse och klimatförändringen, väcker hos människor.

Diskutera videornas teman i klassen. Ni kan också leta efter andra konstverk med miljömotiv. Under museibesöket presenteras miljötemat med hjälp av flera konstverk.

Fortsättningsuppgift

Välj någon eller några av följande uppgifter med din grupp:

1. Konstnären har spelat in videorna ensam och uppträder själv i dem. Videorna är inspelade på platser där miljön och naturen är förstörd eller kommer att förstöras. Finns det någon sådan plats i ditt hem eller i din näromgivning som du inte vill avstå från? Vad skulle du vilja berätta för andra om den platsen? Skriv en kort dikt, en deklaration eller ett budskap på papper och ta ett foto av det på den platsen.

2. I varje video håller konstnären upp ett demonstrationsplakat med korta poetiska texter kring miljöförstörelse. Fundera vem hon riktar sig till. Vilka känslor väcker budskapen hos dig? Skriv ner budskap och påståenden på papperslappar som kan inspirera och pigga upp den som hittar dem. Placera ut dem i ditt hem och dess näromgivning. Ta sedan ett foto av dem.

3. Konstnären behandlar teman kring miljöförstörelse och klimatförändring i sitt verk. Att göra dessa verk har krävt resor till inspelningsplatserna och användning av olika slags apparatur. Också det kan ha påfrestat naturen och bidragit till klimatförändringen. Vilka argument för eller emot verket och den arbetsprocess det krävt kommer du att tänka på mot den bakgrunden? Helgar ändamålet medlen? Kan man påverka med konst?