Espoo Museum of Modern Art

© Laura Laine
© Laura Laine

03.05.2017 - 03.09.2017

For Fashion’s Sake

EMMA esittelee ensimmäistä kertaa muotisuunnittelua osana näyttelyohjelmistoaan. Muodin ja kuvataiteen välisiä rajapintoja esittävä For Fashion’s Sake (Muodin vuoksi) -näyttely koostuu kolmentoista pohjoismaisen, aallon harjalla työskentelevän ja kansainvälistä läpimurtoa kurottavan tai jo sen tehneen nuoren muotisuunnittelijan tuotannosta.

Näyttelyn pohjoismaisia suunnittelijoita yhdistää vahva side villiin ja arkaaiseen luontoon. Metsä, vesi, sääolosuhteet, pimeys ja valo ovat toistuvia innoituksen lähteitä ja teemoja pohjoismaisen muodin kielessä. Suunnittelijat ovat vahvasti kiinni juurissaan yksinkertaisen ja voimakkaan visuaalisen kielen kautta, jonka avulla he kertovat tarinoita nomadeista, mystisistä kansoista tai luonnonvoimista.

 

Suunnittelijat

Islanti: Maria Jonsdottir (Staka), Anita Hirlekar

Ruotsi: Minna Palmqvist, Simon Ekrelius

Suomi: Hanne Jurmu & Anton Vartiainen, Maria Suomalainen, Satu Maaranen, Emilia Tikka, Irene Kostas (ONAR), sekä näyttelyn myötä kehittyvä muotiteos Justus K

Tanska: Maikel Tawadros, Tilde Bay Kristoffersen

 

EMMAn näkökulmasta muodissa kiinnostavaa on sen rajankäynti taiteen kanssa: monia suunnittelijoita inspiroi kuvataide ja ensimmäiset suunnitelmat vaatteista hakevat usein innoitustaan taiteen tapaan uudenlaisesta ajattelusta, rajojen rikkomisesta, visuaalisen kerronnan tavoista. Näyttelykokonaisuus esittelee suunnittelijoita, joiden tuotantoon sisältyy radikaaleja, muodin rajoja taiteen suuntaan venyttäviä piirteitä. Näyttely ei kuitenkaan ole taidenäyttely, vaan edelläkäyvän designin näyttely, jossa merkittävässä roolissa on esillepano, näyttävyys ja vuorovaikutteisuus. Näyttelyn on kuratoinut EMMAn intendentti Reetta Kalajo.

 

Ajan hermolla olevan muodin esittäminen herättää ajatuksia muodin suhteesta muotoilun eettisiin ja ekologisiin ja kysymyksiin. Maailmaa edelläkävijöinä katsovat suunnittelijat käyttävät ekologista ja eettistä kestävyyttä arvopohjana työssään. Vaatteen kautta kerrotaan tarina tai otetaan kantaa.

 

Näyttelyn suunnittelussa tukena on ollut useita alan tahoja, kuten pohjoismaiset design- ja muotikeskukset, alan korkeakouluja vahvimpana Aalto-yliopiston Muotoilun laitos sekä muodin kentän toimijoita.


Visuaalisen kuvitusmaailman näyttelylle luo muodin kuvittaja, kansainvälisesti kirkkaan läpimurron tehnyt, Laura Laine, joka on työskennellyt mm. Ellelle, Voguelle, The Guardianille, The New York Timesille sekä lukuisille muotibrändeille.

© Ari Karttunen / EMMA