Espoo Museum of Modern Art

© Laura Laine
© Laura Laine

03.05.2017 - 03.09.2017

For Fashion’s Sake

För första gången presenterar EMMA modedesign som en del av sitt utställningsprogram. Utställningen For Fashion's Sake (Pro Moda) som belyser gränserna mellan mode och bildkonst är sammansatt av tretton nordiska unga modeskapares produktion.

De tretton nordiska unga modeskapare som presenteras i utställningen For Fashion’s Sake arbetar på höjden av sin karriär och strävar efter, eller har redan nått, ett internationell genombrott. Kurator för utställningen är EMMAs intendent Reetta Kalajo.

Utställningens nordiska modeskapare förenas av en stark anknytning till den vilda och arkaiska naturen. Skogen, vattnet, väderleksförhållanden, mörker och ljus utgör återkommande inspirationskällor och teman i det nordiska modespråket. Modeskaparna är stadigt fästa vid sina rötter genom det enkla och starkt visuella språk med vars hjälp de berättar historier om nomader, mystiska folk eller naturkrafter.

Deltagande designer

Island: Maria Jonsdottir (Staka), Anita Hirlekar
Sverige: Minna Palmqvist, Simon Ekrelius
Finland: Hanne Jurmu & Anton Vartiainen, Maria Suomalainen, Satu Maaranen, Emilia Tikka, Irene Kostas (ONAR) och en modeskapelse som utvecklas under utställningen Justus K
Danmark: Maikel Tawadros, Tilde Bay Kristoffersen

Intressant ur EMMAs perspektiv är gränsdragningen mellan mode och konst: många modeskapare är inspirerade av bildkonst och de första klädskisserna söker ofta i likhet med konsten inspiration ur ett nytt tänkesätt, raserande av gränser, olika metoder för visuell framställning. Utställningshelheten presenterar också modeskapare i vilkas produktion ingår radikala drag som tänjer på modets gränser närmare konsten. Utställningen är ändå inte en konstutställning, utan en presentation av banbrytande design, där framställning, effektfullhet och växelverkan spelar en framträdande roll.

Presentationen av ett mode som ligger i tiden väcker tankar kring modets förhållande till etiska och ekologiska frågor inom formgivningen. Modeskapare med en global framtidssyn grundar sitt arbete på ekologisk och etisk hållbarhet. Via klädesplagget tar man ställning eller berättar en historia.

Utställningen ses i WeeGee-husets första våning i Studio Suuronen, som är öppen och gratis för publiken.
Planeringen av utställningen har fått stöd av ett flertal instanser inom genren, såsom nordiska design- och modecentra, högskolor inom branschen med Aalto-universitetets avdelning för mode och formgivning i täten, samt aktörer på modefältet.

För utställningens visuella utformning står modetecknare Laura Laine som gjort ett klart internationellt genombrott. Hon har arbetat för bl.a. Elle, Vogue, The Guardian, The New York Times och ett flertal varumärken inom modet.

© Ari Karttunen / EMMA