Espoo Museum of Modern Art

Bildlån

EMMA beviljar användningsrätt för olika ändamål till bilder av konstverk och arkivsamlingar i EMMA-samlingen, Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samling och Saastamoinenstiftelsens samling. Bilderna tillhandahålls genom EMMAs bildserver. För användningen debiterar museet en avgift enligt gällande prislista.

För mediernas bruk finns bilder från aktuella utställningar tillgängliga på bildservern utan separat beställning (lösenord: emmamuseum). Bilder för andra ändamål än aktuellt informationsbruk ska alltid beställas separat.

Förfrågningar och beställningar på bilder sänds per e-post på adressen lotta.hannuksela@emmamuseum.fi. Vänligen uppge så noggranna uppgifter som möjligt om den beställda bilden och om användningsändamålet.

Användningsvillkor för bilderna

1. Bilder får användas bara för det avtalade ändamålet. För olovlig användning uppbär museet ett avtalsvite på 1 000 EUR. Anmärkningstiden för avtalsvitet är 8 dygn och betalningsvillkoret 21 dygn, dröjsmålsränta enligt räntelagen. Museet har rätt att debitera rimliga inkassokostnader.

2. Användaren ansvarar för att bilderna publiceras med ändamålsenliga bildtexter. Då bilderna publiceras ska konstverkets upphovsman, verkets namn, ägaren och fotografen nämnas. Om dessa uppgifter saknas debiteras 200 euro/bild.

Ägaruppgifterna för verk som ingår i de olika samlingarna presenteras i följande form:

EMMA – Espoon modernin taiteen museon kokoelma
EMMA – Samlingen för Esbo moderna konstmuseum
EMMA – Espoo Museum of Modern Art Collection

Saastamoisen säätiön taidekokoelma / EMMA – Espoon modernin taiteen museo
Saastamoinen stiftelsens konstsamling / EMMA – Esbo moderna konstmuseum
The Saastamoinen Foundation Art Collection / EMMA – Espoo Museum of Modern Art

Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelma / EMMA – Espoon modernin taiteen museo
Tapio Wirkkala Rut Bryk stiftelsens samling / EMMA – Esbo moderna konstmuseum
Tapio Wirkkala Rut Bryk Foundation Collection / EMMA – Espoo Museum of Modern Art

3. Konstverken får inte beskäras i strid med upphovsrätten. Om bara en detalj av en bild används ska detta nämnas i samband med publiceringen. Man får inte trycka text på bilderna utan tillstånd. Användaren ansvarar för färgsepareringen.

4. Användaren sköter själv de upphovsrättsliga ärendena i anslutning till användningen av bilden, tillsammans med konstnären eller en organisation som representerar konstnären. Innehavare av upphovsrätt till bilderna av konstverk är både konstnären och fotografen. Upphovsrätten till konstverk är i kraft i 70 år från konstnärens död, och upphovsrätten till fotografierna i 50 år från det år då bilden tagits. Avgiften som betalas till EMMA för användningen av bilderna täcker fotografens upphovsrättsersättning. Utöver detta ansvarar den som beställt bilderna för eventuella upphovsrättsersättningar till rättsinnehavarna, om konstnärens upphovsrätt är i kraft. Rättsinnehavare kan vara konstnärerna, arvingar eller dödsbo, eller upphovsrättsorganisationen Kuvasto rf som beviljar användningstillstånd för de rättsinnehavare som organisationen representerar. På Kuvastos webbplats finns en förteckning över konstnärer och dödsbon som har ingått ett avtal med organisationen. I bildtjänsten finns kontaktuppgifter för en del rättsinnehavare som inte har avtal med Kuvasto.

5. EMMA önskar få publikationerna till sitt arkiv.

6. De elektroniska bildfilerna ska förstöras efter den avtalade användningen.

7. Genom att använda en lånad bild förbinder sig användaren vid att följa ovan nämnda villkor för användningen av bilden.