Espoo Museum of Modern Art

Opastus

KULPS etänä espoolaisille esikouluille ja kouluille

Etäopastus © Paula Virta / EMMA
Etäopastus © Paula Virta / EMMA

Mihin taidetta tarvitaan, voiko taiteen avulla vaikuttaa? Kulps-opastuksella tutustutaan taiteeseen, joka kertoo ympäristöstä ja sen muutoksista, sekä opitaan valintojen välttämättömyydestä pelin keinoin. Luovuus ja mielikuvitus eivät kuormita maapalloa.

Etäopastuksen kulkuun ja näkökulmavalintoihin vaikuttavat ryhmä valinnat. Opettajan on tärkeää olla koko opastuksen ajan läsnä ja hallinnoida tapahtumia luokassa tai etäyhteyden päässä esimerkiksi jakamalla puheenvuoroja.

Mikäli luokan käytössä on noppa, voitte ottaa sen esille ennen opastusta. Ennen etäopastuksen alkua, tutustu myös ennakko- ja jatkotehtäviin.

EMMAn KULPS, Taide on mua varten, on suunniteltu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan pohjautuen. Opastuksella EMMAn näyttelyssä tuodaan taidetta lähemmäksi esikoululaisten ja koululaisten omaa kokemusmaailmaa. Museosta ja museovierailuista muotoutuu luonnollisempi osa nuoren arkea.

Teema on jokaiselle luokka-asteelle sama, opastukseen kuuluvat tehtävät ja sisältö vaihtelevat luokka-asteen mukaan. Kokonaisuus rakentuu ennakkotehtävästä, etäopastuksesta sekä jatkotehtävästä.

EMMA on Mielin määrin -kohde. Mielin määrin -kohteissa voi vierailla maksutta yhden tai useamman kerran lukuvuoden aikana, ilman rajoituksia.

Suosittelemme Zoomin käyttämistä hyvän kuvanlaadun varmistamiseksi. Tallennamme opastukset EMMAn omaan käyttöön opaspalvelujen kehittämiseksi.

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua