Espoo Museum of Modern Art

Guidning

KULPS på distans för förskolor och skolor i Esbo

© Paula Virta / EMMA
© Paula Virta / EMMA

Vad behövs konst till, kan man påverka med konst? På KULPS-guidningarna bekantar vi oss med konst som berättar om miljön och dess förändringar, och vi lär oss med hjälp av spel att förstå vikten av att göra val. Kreativitet och fantasi tär inte på vår planet.

Distansguidningens utformning och perspektiv utformas efter gruppens val. Det är viktigt att läraren deltar i hela guidningen och styr händelserna i klassen eller på distans, exempelvis genom att ge ordet åt dem som vill yttra sig. Om klassen har en tärning kan ni plocka fram den före guidningen.

Bekanta dig med förhands- och fortsättningsuppgifterna före guidningen.

EMMAs KULPS-guidning ”Konsten är för mig” är planerad utgående från den nationella läroplanen. En guidad tur genom EMMAs utställning för konsten närmare förskoleelevernas och skolelevernas egen värld. Museet blir en naturligare del av de ungas vardag.

Temat är samma för varje årskurs, men uppgifterna och innehållet varierar. Programmet består av en förhandsuppgift, en distansguidning och en fortsättningsuppgift.

EMMA är ett s.k. om ett så ofta du vill –destination. Sådana kan besökas gratis flera gånger under läsåret, utan begränsningar.

Vi rekommenderar användningen av Zoom för att säkertställa en god bildkvalitet. Vi bandar guidningarna i syfte att utveckla EMMAs guidningstjänster.

Relaterat innehåll

De här kan intressera dig också