Espoo Museum of Modern Art

EMMAn vuoden 2024 näyttelyohjelmisto on julkistettu!

Yksityiskohta: Timo Aalto, Marjapuuro, 1979, Saastamoisen säätiön taidekokoelma © Paula Virta / EMMA (vasen) & yksityiskohta: Tschabalala Self, 12pm on 145th, 2022. Taiteilijan, Pilar Corrias, London & Galerie Eva Presenhuber Zürich / Vienna luvalla © Pierre Le Hors (oikea)
Yksityiskohta: Timo Aalto, Marjapuuro, 1979, Saastamoisen säätiön taidekokoelma © Paula Virta / EMMA (vasen) & yksityiskohta: Tschabalala Self, 12pm on 145th, 2022. Taiteilijan, Pilar Corrias, London & Galerie Eva Presenhuber Zürich / Vienna luvalla © Pierre Le Hors (oikea)

Ensi vuonna EMMAssa sukelletaan konkretismin moniulotteisuuteen modernistien ja nykytaiteilijoiden tuotannossa sekä nähdään näyttelyt puolalaiselta taiteilija Monika Sosnowskalta, yhdysvaltalaiselta Tschabalala Selfiltä ja ruotsalaiselta Ulla Wiggeniltä. Taiteilijoiden luova ajattelu ja omaleimainen tapa tulkita ympäröivää todellisuuttamme tuo EMMAan koskettavia sisältöjä, voimakkaita, tilallisia kokonaisuuksia ja eri aisteja herättäviä elämyksiä.

Kokeileva konkretismi avaa EMMAn näyttelyvuoden tuomalla esille konkretistisen taiteen monimuotoisuutta materiaalien ilmaisuvoiman, väri-iloittelun ja muotojen leikkisyyden kautta. Näyttely tarkastelee konkretismin jatkumoa ja nykymuotoja elämyksellisellä tavalla; monet teoksista ovat tilallisia, kokemuksellisia ja kokijan havaintoa aktivoivia. Samalla näyttely juhlistaa konkretismin edelläkävijän, Lars-Gunnar ‘Nubben’ Nordströmin (1924–2014) 100-vuotisjuhlavuotta. Kokeileva konkretismi on kuratoitu EMMAn kokoelmista, jonka lisäksi näyttelyä varten hankitaan ja tuotetaan uusia teoksia. Lähes viidenkymmenen taiteilijan teoksia esittelevä kokonaisuus tuo esiin eritoten nykytaiteen keinoja uudelleentulkita ja kommentoida modernismia.

Kokeelliselle taiteelle suunnatussa EMMAn Areena-tilassa samanaikaisesti avautuva, puolalaisen kuvanveistäjä Monika Sosnowskan (s. 1972) näyttely asettuu mielenkiintoiseen vuoropuheluun konkretistisen taiteen kanssa. Sosnowskalle tyypilliseen tapaan taiteilija luo museotilaan arkkitehtonisen intervention, joka kehottaa katsojaa tarkastelemaan WeeGeen arkkitehtuuria ja sen historiaa uudesta, yllättävästä näkökulmasta. Näyttely rakentuu taiteilijan kuudesta suurikokoisesta veistoksesta, joissa hän on hyödyntänyt rakennusmateriaaleja, kuten teräspalkkeja, betonia ja raudoitustankoja. Veistosten muotokielessä on nähtävissä vaikutteita modernismin eri suuntauksista, kuten konstruktivismista, minimalismista ja käsitetaiteesta.

Visionääristen nykytaiteilijoiden tuotantoa esittelevässä InCollection-näyttelysarjassa nähdään yhdysvaltalaisen Tschabalala Selfin (s. 1990) näyttely Samasta korttelista. Self tunnetaan monimateriaalisista maalauksista, joissa hän käsittelee rotuun ja sukupuoleen liittyviä teemoja sekä niiden välisiä yhtymäkohtia. Teosten aiheet kumpuavat Selfin henkilökohtaisista kokemuksista mustana amerikkalaisena naisena. Hän luo teoksillaan uudenlaista kerrontaa kehoista, joita on usein sekä ylikorostettu että esineellistetty länsimaisessa kuvastossa ja taidehistoriassa. EMMAn betoninhallitsemassa museotilassa taiteilijan maalaukset ja veistokset luovat eri kuvioista, väreistä ja materiaaleista koostuvia, runsaita tilallisia kokonaisuuksia. Tschabalala Self on seitsemäs taiteilija InCollection-sarjassa, jossa Saastamoisen säätiön kokoelmaan hankitaan vuosittain uusi teos aikamme henkeä kiinnostavalla tavalla kuvaavalta nykytaiteilijalta. Komissioteoksen ympärille kuratoidaan näyttely, joka ottaa EMMAn näyttelytilan kokonaisvaltaisesti haltuunsa.

Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttelyn uusista mediataiteen hankinnoista nähdään kolmen teoksen kokonaisuus, jonka on kuratoinut taiteilija Jani Ruscica. Videoteosten sarja käynnistyy kuluvan vuoden marraskuussa Rashaad Newsomen Untitled (New Way) (2009) -teoksella. Keväällä 2024 sarja jatkuu Loretta Fahrenholzin Mashes of the Afternoon (2018) ja Klara Lidénin The Myth of Progress (Moonwalk) (2008) -teoksilla.

Syksyllä katseet kääntyvät sisäänpäin, kun EMMAssa avautuu ruotsalaisen taidemaalari Ulla Wiggenin (s. 1942) retrospektiivinen näyttely Passage. Näyttelyssä nähdään taiteilijan yksityiskohtaisia ja runollisia maalauksia 1960-luvulta tähän päivään. Kokonaisuus tuo esille Wiggenin tuotannon kirjon laajasti. Esillä on taiteilijan uran alkuaikoina tieteellisen tarkasti maalaamia elektronisia komponentteja, henkilö- ja maisemamaalauksia 1970-luvulta, yksityiskohtaisia tutkielmia ihmiskehosta ja sisäelimistä sekä hänen viimevuosina kansainvälistä tunnettuutta herättäneitä Iiris-maalauksia.

Esittävän taiteen ohjelmassa on luvassa meditatiiviseen ääneen ja liikkeeseen perustuva esityssarja PINTA – Muuttuva on ajassa Ona Kamu -kollektiivilta sekä säveltäjä ja muusikko Aino Vennan ja neurotieteen tohtori Ekaterina Shurkovan moniaistillinen, hermoston palautumista edistävä tuotanto Introducing: Rest 

Suositut Lasten museofestarit tarjoavat maaliskuussa tuttuun tapaan viikonlopun täynnä musiikkia ja leikkimieltä sekä paljon taiteeseen, arkkitehtuuriin ja historiaan liittyvää tekemistä koko perheelle. Tapahtuma järjestetään Ahertajantien museoiden kesken.

Näyttelyt vuonna 2024

Saastamoisen säätiön mediatilan teokset

Lue lisää