Espoo Museum of Modern Art

Lediga tjänster

Vi på EMMA är proffs som vill svara mot konstmuseets framtidsutmaningar. Vi utmanar oss själva och våra invanda kutymer. Vi vågar experimentera och vår orädda kultur speglar vår gränsöverskridande, proaktiva och innovativa attityd.

Vår organisationskultur är öppen, kommunikativ, lösningsfokuserad, sporrande, pluralistisk och mottaglig för nya utmaningar. Vi litar på våra kollegers styrkor och inser värdet av gott samarbete.

Inom museisektorn är EMMA känt för sin aktiva, engagerade och djärvt nyskapande organisationskultur och för en ledningskultur som skapar utvecklingspotential. Vårt arbetsfält är internationellt och vi värdesätter professionalitet av olika slag. Vi på EMMA får mycket till stånd och vi har roligt!