KOSKETUS: SAASTAMOISEN SÄÄTIÖN KOKOELMANÄYTTELY | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

KOSKETUS: SAASTAMOISEN SÄÄTIÖN KOKOELMANÄYTTELY

19.11.2014 - 01.01.2020

Ihmisyyteen keskittyvässä Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttelyssä on esillä laaja valikoima nykytaidetta suomalaisilta ja kansainvälisiltä taiteilijoilta. Näyttely on jaettu teemoittain:

Ihminen, tila ja kohtaaminen
Osio käsittelee taiteen kokemuksellisuutta ja vuorovaikutteisuutta keskittyen taiteen kohtaamiseen eli kommunikointiin teoksen ja vastaanottajan välillä. Teoksen äärellä taiteilijan luoma todellisuus ja katsojan oma todellisuus kohtaavat. Läsnäolo ja ihmisyyden kokemus syntyvät tässä erityisessä vuorovaikutuksellisessa tilanteessa.

Ihminen, identiteetti ja keho
Näyttelyn toisessa osassa pureudutaan ihmisyyden peruskysymyksiin. Tässä osassa tarkastellaan kuvataiteen tapoja esittää identiteettiä, kehollisuutta sekä ihmisen suhdetta historiaan ja muistoihin. Huomio kiinnittyy myös siihen, miten kulttuurimme kasvava kuvavyöry vaikuttaa taiteilijoiden tapaan esittää ihmistä, kehoa ja identiteettiä. Toinen vaihe ilmentää taiteen erilaisia mahdollisuuksia laajentaa ja kyseenalaistaa ihmisyyden käsitettä myyttien ja surrealististen sävyjen avulla.

Ihminen ja valta
Näyttelyn kolmannessa osassa korostuu ajatus ihmisestä sosiaalisena ja hierarkkisena toimijana osana yhteisöä, yhteiskuntaa, globaaleja valtarakenteita ja ekosysteemiä. Teemoina nousevat esiin valtasuhteet ja vallan mekanismit, mutta myös arvot, moraalikäsitykset ja uskomukset, jotka määrittävät yksilön toimintamalleja ja asemaa suhteessa toisiin ihmisiin, muihin elollisiin ja osana luonnon järjestelmää. Näyttelyn kuraattoreina ovat toimineet Pilvi Kalhama, Päivi Karttunen ja Henna Paunu.

Uusia teoksia näyttelyssä
 
Keväällä esitellään uusia kokoelmahankintoja; ihmisten välisiä keinotekoisia rajoja eri tavoin tarkastelevat teokset Candice Breitzin Profile ja Jan Ijäksen Médusan lautta. Esille tulee myös uusia teoksia taiteilijoilta Grönlund-Nisunen, Jussi Goman, Henna-Riikka Halonen sekä Emma Helle ja Iina Terho.
 

 

Candice Breitz: Profile 14.2.–16.9.2018

Candice Breitz (s. 1972, Johannesburg, Etelä-Afrikka) edusti Etelä-Afrikkaa vuoden 2017 Venetsian biennaalissa. Breitzin Profile videoteos käsittelee identiteettiä ja sitä, miten ristiriitaista on taiteilijana toimia ja edustaa kansallisista lähtökohdista yhdessä maailman merkittävimmässä nykytaidetapahtumassa.

Teoksen lähtökohtana ovat Breitzin omat henkilötiedot. Sen sijaan, että Breitz esiintyisi teoksessa itse, hän kääntää huomion kymmeneen muuhun eteläafrikkalaiseen taiteilijaan. Jokainen taiteilija esiintyy videoteoksessa vuorotellen ja lausuu identiteettiin liittyviä vuorosanoja. Keskenään ristiriitaiset väittämät haastavat rotuun, luokkaan, sukupuoleen, ammattiin ja uskontoon liittyviä rakenteita ja oletuksia. Kaikki ei ole sitä, miltä ensin näyttää, tai millaista tarinaa kerrotaan. Taiteilija on toteuttanut teoksesta kolme variaatiota, jotka muodoltaan ovat toistensa kaltaisia, mutta poikkeavat vuorosanoiltaan toisistaan. Eri versiot nähdään EMMAssa vuoropäivinä.

Eteläafrikkalaistaustainen Candice Breitz työskentelee nykyään Berliinissä. Hänen teoksiaan on ollut esillä merkittävillä nykytaiteen areenoilla ympäri maailmaa.

 

Jan Ijäs: Médusan lautta 14.2.–22.7.2018

Jan Ijäksen (s. 1975, Jyväskylä) teos Médusan lautta rinnastaa Italian Lampedusan saarelle pelastautuneiden Afrikan pakolaisten laivojen hylkyjä sekä Suomen Sallaan päätyneiden Venäjän kautta matkustaneiden turvapaikanhakijoiden autoja Théodore Géricault’n maalaukseen Médusan lautta (1818–1819).

Pariisin Louvressa sijaitseva dramaattinen maalaus käsittelee Médusa-fregatin kohtaloa. Ranskalaista hallintohenkilökuntaa kuljettaneen aluksen piti rantautua Senegalin rannikolle vuonna 1816, mutta se haaksirikkoutui ja kyydissä olleista 147 pelastautui huteralle lautalle, joka lopulta seilasi yli viikon epäinhimillisissä olosuhteissa ennen kuin se löydettiin. Vain kymmenen matkustajaa jäi lopulta henkiin. Ijäksen videoteos yhdistää Géricaultin maalauksen nykypäivään ja pakolaisten käyttämiin kulkuvälineisiin.

Jan Ijäs on mediataiteilija ja elokuvaohjaaja, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Hänen elokuviaan on esitetty museoissa ja gallerioissa sekä lukuisilla elokuvafestivaaleilla Suomessa ja ulkomailla. 

 
Katso Kosketus-näyttelyn taiteilijoiden videohaastatteluita.  
 
 
 
Kuvat: 
Candice Breitz, Profile, 2017. (Seen Here: Buhlebezwe Siwani)
3 single-channel videos, colour, sound, loop Variation A – Duration: 2 minutes, 20 seconds Variation B – Duration: 3 minutes, 27 seconds Variation C – Duration: 3 minutes, 21 seconds Commissioned by the South African Pavilion, Venice Biennale 2017
 
Medusan lautta, Theodore Gericault, 1819. Louvren taidemuseossa Pariisissa. Kuva Ville Piippo.