KULPS! EMMAssa | EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA - Espoon modernin taiteen museo

EMMA – Espoon modernin taiteen museo lukeutuu Suomen merkittävimpiin taidemuseoihin.

KULPS! EMMAssa

EMMAn KULPS!: ”Taide on mua varten”
  
KULPS eli kulttuuri- ja liikuntapolku tarjoaa kattavan reitin taidetta, tiedettä ja liikkumista espoolaisille peruskoululaisille. EMMAn sisällöt kouluille on suunniteltu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan pohjautuen.

EMMAn KULPS! on varattavissa espoolaisille koululuokille. Teema on jokaiselle EMMAn KULPS!in luokka-asteelle sama, opastukseen kuuluvat toiminnalliset tehtävät ja sisältö vaihtelevat luokka-asteen mukaan. Kokonaisuus rakentuu ennakkotehtävästä, museokierroksesta sekä jatkotehtävästä. Opastetun museokierroksen kesto on noin tunti.

Miksi taidetta tehdään? Mihin taidetta tarvitaan? EMMAn uudistuneen KULPS:in pääteemoina ovat osallisuus, identiteetti ja tarina. Näiden teemojen avulla opitaan taiteen välttämättömyydestä, empatiasta ja tunnetaidoista. Lisäksi tutustutaan Saastamoisen säätiön taidekokoelmaan. Tavoitteena on tuoda taide mahdollisimman lähelle koululaisten omaa kokemusta maailmasta.

EMMAn KULPS! pohjautuu uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin L1, L2, L4, L5 ja L7. EMMAn tavoitteena on tehdä museokäynti luonnolliseksi osaksi oppilaiden ja opettajien arkea.

Astu EMMAn polulle!

Toimi näin:
 
1) Varaa opastus EMMAsta: ma-pe klo 10-14, p. 043 8270941

2) Tutustu varauksen yhteydessä ennakko-, ja jatkotehtäviin jotka voit tehdä luokkasi kanssa ennen ja jälkeen vierailun. Näin museovierailu kytkeytyy paremmin koulun arkeen ja jatkuu.

3) Museovierailuun on hyvä varata aikaa noin 1 h. Opas on ryhmääsi vastassa ala-aulassa. Opastus huomioi teosvalinnoin ja opastuksen välissä toteutettavin osallistavin tehtävin ikäryhmän.

Mainitsethan varauksen yhteydessä jos sinulla on huomioita tai toiveita opastusta koskien. Mahdolliset eväät voitte syödä näyttelykeskuksen kellarikerroksen sohvilla.
 

Ennakko- ja jatkotehtävät:

1.-3. luokka »
4.-6. luokka »
7.-10. luokka »

Ohjeita museovierailua varten »