Juba Tuomola | EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum är ett av de största museerna i Finland.

Juba Tuomola

29.09.2010 till 09.01.2011
Juba Tuomola
Viivi och Wagner
 
Juba Tuomolas Viivi och Wagner är den mest populära serien i Finland. En aktningsvärd mängd människor i alla åldrar läser serien varje morgon i sin dagstidning och albumen har sålts i över en halv miljon exemplar. EMMAs utställning närmar sig Viivi och Wagner-serien genom fem olika teman. Utställningens kurator Heikki Jokinen står för temaindelningen. Utställningen presenterar hundra serier och några målningar av Juba.

 
Svinet är ett stort barn
 
Tokiga infall och underliga idéer är typiska för Wagner. Lättjan är alla lasters moder, sägs det, men gällande Wagner leder den till de mest egendomliga infall. Gemensamt för dem är vanligen ett ofantligt besvär för att minimera mängden arbete, strålande idéer - åtminstone i idékläckarens eget tycke - och en minst sagt lindrig oförutsägbarhet beträffande infall och experiment.
 
Parförhållandet i fokus
 
Hurudant är förhållandet mellan ett svin och en kvinna? Förvånansvärt mångsidigt och fungerande, åtminstone utgående från Viivis och Wagners vardagserfarenheter. Orsaken är enkel: oberoende av figurernas olikheter bottnar förhållandet i en genuin omsorg om den andra. Ömheten tar sig olika uttryck, men framför allt lever den i nuet och i handlingarna. Det vackraste uttrycket i svenska språket är inte ”Jag älskar dig” utan ”Kom och ät!”, filosoferar en nöjd Wagner vid matbordet.  
 
Ekot från verkligheten
 
Verkligheten ute i samhället tränger sig ibland in hos Viivi och Wagner: tågturer har dragits in, en nyliberal plockar russinen ur kakan eller så ställer Wagner upp som presidentkandidat. Det här är en del av seriens flerdimensionella charm, den lever inte i ett vacuum och skådar inte bara på sin egen navel. Observationerna gällande omvärlden rör sig på många plan. De kan tangera bland annat den totala bristen på kundbetjäning, fördärv förorsakat av billig sprit eller omänskligheten inom arbetslivet. Wagner klarar sig bra i valen, eftersom han från första början förstår att bete sig som ett svin. Inom underhållningsbranschen röner han framgång genom att erbjuda smörja av sämsta slag.
 
Det undermedvetnas alkemi
 
Verkligheten existerar i den form vi vill ha den. I Viivi och Wagner finns en egen, överraskande verklighet, vars gränser är till för att överskridas. Wagner förvandlas till en köttbuljongtärning, inom honom växer ett träd och hemma hittas nyckeln till det omedvetna.
Juba har ensam skapat över 3 600 Viivi och Wagner-serier. För att kläcka idéer i en så stor omfattning måste konstnären bottenskrapa de allra bakersta skrymslena i sin hjärna. Han tvingas möta och bearbeta också de besynnerligheter som finns där eller i drömmarna.
 
Vardagens filosofi
 
Det är egentligen underligt att två individer med så olika värderingar som Viivi och Wagner kan bo ihop och komma överens. Viivis tankar om vegetarisk kost, ekologi och kvinnans ställning bekommer inte Wagner det minsta. Trots det fungerar de ihop. En orsak kan vara en oväntad dold likhet i sättet att uppfatta omvärlden. Viivis naturskyddsideologi överlappar den förvirring som Wagner upplever inför stora frågor. Också stora saker går att behärska, men med varierande metoder. Slutresultatet i Wagners värld står på förvånansvärt samma mänskliga nivå som Viivis vardagliga ekotänkande.