Espoo Museum of Modern Art

Fill This Space – arkitekturens och den byggda miljöns sommarskola

Fill This Space, 2022 © Anni Koponen

Fill This Space är en fem dagars sommarskola för alla 16–20-åringar som är intresserande av arkitektur och byggd miljö. I skolan får du vara med och reflektera över frågor som gäller den byggda miljön tillsammans med professionella på musei- och arkitekturområdet samt arkitektstuderande. Dagsprogrammet planeras i enlighet med deltagarnas önskemål och intressen.  

År 2023 ordnar Finlands Arkitekturmuseum sommarskolor tillsammans med kollektivet You Tell Me, Vanda konstmuseum Artsi och EMMA – Esbo moderna konstmuseum. 

Skolverksamheten ordnas på finska och engelska. Deltagandet är kostnadsfritt. Ansökan till nästa sommars skolor öppnar 1.4.2023. Den elektroniska ansökningsblanketten publiceras på Arkitekturmuseets sidor.

”Sommarskolan var verkligen lyckad och jag känner att jag har lärt mig mycket nytt, och i och med det har mitt intresse för arkitektur och planering levt upp ännu mer. I gruppen var det trevligt att diskutera och arbeta med de här frågorna tillsammans.” – deltagare 2022