Espoo Museum of Modern Art

Konsttestarna

Kulturtestarna är ett nationellt kulturpedagogiskt program som bjuder in alla åttondeklassare i Finland att ta del av konstupplevelser. På EMMA får eleverna fundera på hur konsten påverkar oss och hur man kan påverka genom konsten.

Under besöket på museet får ungdomarna stifta bekantskap med ett verk ur Saastamoinen stiftelsens samling och träffa konstnären som har gjort verket. Utifrån det de har sett och upplevt sammanfattar ungdomarna sedan en deklaration om något som är viktigt för dem.

EMMA besöks under detta läsår av 1400 åttor från skolorna i Helsingfors, Vanda och Kyrkslätt. Som helhet garanterar projektet Konsttestarna alla cirka 60 000 åttor i Finland en kulturupplevelse planerad just för dem.

Konsttestarna är ett program som finansieras av Finska kulturfonden, Svenska Kulturfonden och Undervisnings- och kulturministeriet.