Espoo Museum of Modern Art

Faktureringsuppgifter

EMMA Konstmuseistiftelse sr.
EMMA – Esbo moderna konstmuseum
Box 6661
FI-02070 Esbo stad
Finland

Moms nummer: FI17846918

Webbfaktura (bara inhemska leveranrörer)
E-fakturaadress: 003717846918
BIC-kod: 003708599126
Förmedlare Open Text Oy