Faktureringsuppgifter

EMMA Konstmuseistiftelse sr
EMMA – Esbo moderna konstmuseum
Box 6661
FI-02070 Esbo stad
Finland

Moms nummer: FI17846918
Bankförbindelse: Danske Bank
IBAN: FI24 8000 1870 9577 69
BIC-kod: DABAFIHH

Webbfaktura (bara inhemska leveranrörer)
E-fakturaadress: 003717846918
BIC-kod: 003708599126
Förmedlare Liaison Technologies Oy