Espoo Museum of Modern Art

Kulturspaning

EMMA är med i projektet Kulturspaning, som genomförs av kulturväsendet och småbarnspedagogiken i Esbo. Syftet med EMMAs pedagogiskt planerade materialpaket Konstexpedition är att introducera konstupplevelser i småbarnspedagogikens vardag i Esbo.

Med materialpaketet som lånas ut till daghem följer en särskild konstfe, Grön. Det är hen som tar barnen i åldern 3–5 år och de vuxna på en Konstexpedition. Ledsagade av Grön får barnen ta del av de stämningar och berättelser som konstverken i EMMA framkallar. De får både i ord och handling reflektera över vilka känslor konsten väckt hos dem.

En företrädare för daghemmet får en kort introduktion under ledning av EMMAs experter. Kursen ger nödvändig färdighet för att i daghemmet fungera som guide för Konstexpeditionen. Som stöd får guiden låna ett materialpaket som förutom konstfen Grön innehåller anvisningar för hur man genomför konststunder och jobbar med konst via lek och berättelser.

EMMA kallar i början av varje termin daghemsrepresentanterna till utbildning som ger nödvändig kunskap för arbete med det konstpedagogiska materialpaketet. Paketet får medtas till daghemmet från utbildningsevenemanget. Lånetiden är en termin (cirka 3 månader).