Espoo Museum of Modern Art

Lån av verk

EMMA – Esbo moderna konstmuseum lånar ut verk i museets samlingar till andra museer och utställningsarrangörer. Låneansökningar riktas till EMMAs museichef Pilvi Kalhama och sänds som e-postbilagor eller per post till EMMAs registrar Jenni Enbom på adressen:

jenni.enbom@emmamuseum.fi

Jenni Enbom
EMMA – Esbo moderna konstmuseum
PL 6661
02070 Esbo stad

Registraren fungerar som kontaktperson för lånen och står till tjänst i frågor som berör lånen och de praktiska arrangemangen.

Vi ber er sända in låneansökningar senast 6 månader innan utställningen öppnar. Ansökningar om mindre lån på färre än fem verk ber vi er sända in senast 4 månader innan utställningen öppnar.

Låneansökan ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter och kontaktperson för den som ansöker om lånet
  • Utställningens namn, utställningsplats och utställningstid
  • Utställningens koncept och innehåll i korthet
  • Förteckningen över verken som låneansökan gäller
  • Som bilaga till låneansökan ber vi er bifoga en säkerhets- och klimatrapport (Facility Report) över förhållandena i utställningslokalerna, bland annat säkerheten och uppföljningen av temperatur och fuktighet.

För att utlåningen av verk ska godkännas krävs att låntagaren ska presentera en transportplan och försäkra verket för lånetiden. Verken som lånas ut ska hanteras av personal som har kompetens för hanteringen av konstverk.