Espoo Museum of Modern Art

Förslag till utställningar

I regel väljer EMMA genom inbjudan de konstnärer som presenteras och de kuratorer och partners museet vill samarbeta med. Vi har inget egentligt ansökningssystem men tar dock också emot förslag till utställningar och samarbetsprojekt.

Skicka ditt förslag per e-post till: proposals@emmamuseum.fi. Bifoga kontaktuppgifter, en skriftlig beskrivning (en sida) av utställningen eller projektet samt max. fem bilder (.jpg, 300 dpi, max 1 MB) och länkar till eventuella videor. Vänligen notera att EMMA inte tar ansvar för utställningsförslag som skickats per post.

Förslagen behandlas i den ordning de kommer in. Vi ger inte upplysningar om hur ärendet avancerat och inte heller feedback. Vi kontaktar den som sänt förslaget om vi vill ha mer information om den utställning eller det projekt som förslaget gäller.