Espoo Museum of Modern Art

Museet

EMMA är ett konstmuseum som via konstens kraft vill ge starka upplevelser och rumsförnimmelser. Vi främjar konst och nya öppningar inom konst och design. Vi tror på konstens kraft, vi söker djärva lösningar i all vår verksamhet och vi står i aktiv växelverkan med vår publik.

Våra utställningar visar samtidskonst och modern konst, design och experimentell konst. Vi satsar på en helgjuten upplevelse och vi beaktar alla våra besökare. EMMA är en del av musei- och utställningscentret WeeGee. Inträdesbiljetten gäller förutom i EMMA också i Futurohuset samt i KAMU – Esbo stadsmuseum. Också vår restaurang Cafe Zoceria WeeGee och museibutiken EMMA Shop betjänar dig under ditt besök.

EMMA konstmuseistiftelse, som grundades år 2002, ansvarar för EMMAs verksamhet. Stiftelsens styrelseordförande är Saija Äikäs.

Unik miljö

EMMA är Finlands största konstmuseum med en utställningsyta på 6 000 kvadratmeter. Museet är beläget i Hagalund i det tidigare förlaget Weilin & Göös tryckeribyggnad, ritad av arkitekt, professor Aarno Ruusuvuori (1925–1992). Byggnaden är en märkesbyggnad inom 1960-talets betongarkitektur och ett imponerande inslag i Hagalund som med sina tallskogar och öppna gräsplaner är ett berömt exempel på 1960-talets modernistiska trädgårdsstadsideologi i Finland.

Via de stora fönstren på norra sidan står interiören i direkt kontakt med Hagalunds natur. De exceptionellt öppna och stora utställningslokalerna saknar bärande väggar; i stället bärs taket upp uppifrån av åtta massiva pelare. Arkitekturen tjänade byggnadens ursprungliga syfte som ett tryckeri, som krävde stora fria ytor. Nu inspirerar dessa ytor såväl konstnärer som museibesökare, och interiören i sig är därför en viktig del av museets verksamhet och identitet.

Konstens kraft

EMMA visar konst som har förmåga att påverka människan och samhället. Våra utställningar och produktioner utgår från publikens behov och baserar sig på högklassiga och mångsidiga innehåll och på en dialog mellan modern konst, design och samtidskonst. EMMA har årligen 8–10 utställningar plus ett brett och mångsidigt urval evenemang.

EMMA är direkt kopplad till två betydande stiftelser, Saastamoinenstiftelsen och Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk. Visning av stiftelsernas samlingar och nya satsningar kring deras innehåll ger publiken unika upplevelser. Saastamoinenstiftelsens samlingsutställning visar hela tiden ny inhemsk och internationell samtidskonst. Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samling är framlagd i visningslagret, där publiken på egna villkor kan bekanta sig med designklassiker och finna nytt. Dessutom visas våra växande samlingar runtom i stan till allas glädje. Konstverk visas bland annat på stadens metrostationer, i skolor och på sjukhus.

Läs EMMAs strategi.

EMMAs verksamhet i ett vidare perspektiv

Inom museisektorn är EMMA känt för sin aktiva, engagerade och djärvt nyskapande organisationskultur och för en ledningskultur som skapar potential för utveckling. Vi på EMMA får mycket till stånd och vi har roligt! Ta en närmare titt på museets verksamhet inom olika delområden.

Publiktjänster

Våra evenemang och tjänster berikar och fördjupar konstupplevelsen. Inom EMMAs publiktjänster gör vi allt för att fördjupa den växelverkan som uppstår vid möten och diskussioner och då vi betraktar konst.

Inom publiktjänsterna utvecklar vi ett allt tillgängligare och mer levande museum där möten med konsten ger besökaren en rik upplevelse. Konsten blir levande via konstnärerna, och därför är konstnärerna själva en synlig del av museets verksamhet. Museet deltar i samhällsdebatten via tankeväckande och aktuell konst. För oss är det viktigt att EMMA är en viktig del av den urbana kulturen i Esbo och kan erbjuda en kommunikativ inlärningsmiljö åt människor i alla åldrar.

Utställningsverksamhet

På EMMA möter du internationell konst och design som berättar om tidens fenomen på ett fyndigt och fräscht sätt i en unik miljö. Vi litar på konstens kraft och på konstnärernas förmåga att öppna nya perspektiv på vår tid. Vi bedriver ny forskning kring klassiker och gör aktuella tolkningar av dem.

Vi bygger EMMAs utställningar på en dialog mellan modern konst, design och samtidskonst. Syftet med våra utställningar är att göra konsten betydelsefull för så många som möjligt och att skapa förutsättningar för ny konst och design. WeeGee-husets modernistiska betongarkitektur och de stora utställningslokalerna möjliggör ett exceptionellt brett utställningsprogram, ambitiösa former för visning av konstverken och rumsliga upplevelser hos besökarna.

Samlingsverksamhet och samlingstjänster

I EMMAs samlingar ingår inhemsk och internationell samtidskonst, modernism och design. Vi utmyttjar våra samlingar aktivt och du kan bekanta dig med dem på museet, runtom i Esbo som offentlig konst och på utställningar på olika håll i världen.

EMMAs samlingar kan beskådas i museet, men för många är de också en del av vardagen i offentliga rum, skolor, ämbetsverk och på stan. I samlingarna förvaras unika verk från generation till generation. Arkivskatterna når publiken på utställningar, i undersökningar och digitalt. EMMA är också en producent av ny konst och har beställt många verk av konstnärer. Vår personal arbetar ständigt för att hitta de bästa lösningarna för hur samlingarna ska förvaras och visas för publik.

Museibutiken EMMA Shop

EMMA Shop vill ge Utställningscentret WeeGees gäster upplevelser. Vi betjänar publiken som en attraktiv specialaffär både på webben och i museet.

I EMMA Shop hittar du fina presenter åt din vän eller åt dig själv. Shopen har ett brett sortiment produkter för vänner av design och konst i alla åldrar. Vi erbjuder ett djärvt utbud omsorgsfullt utvalda produkter med koppling till konsten på EMMA, och vi har också egen produktion. För oss är det viktigt att pröva och göra nytt – att vara en föregångare bland museibutikerna i Finland. I EMMA Shops sortiment ingår produkter från utställningar och samlingar från samtliga museer i Utställningscentret WeeGee. Förutom konstlitteratur, högklassiga och unika smycken och inredningsprodukter hittar du unika gåvoartiklar och presenter för alla åldersgrupper, även barn. EMMA Shop har också tillfälliga specialerbjudanden åt medlemmarna i EMMA-klubben och innehavare av Museikortet.

Marknadsföring

Vårt marknadsföringsteam svarar för EMMAs kommunikation, webbmaterial, synlighet på sociala medier, reklam, evenemangsmarknadsföring, grafiska design, företagssamarbete och museibutiken.

Vi utvecklar och stärker EMMAs varumärke och publikens museiupplevelse och beaktar olika målgruppers varierande behov. Vi informerar om vår verksamhet via många kanaler och satsar på aktiv växelverkan och närvaro på webben. Vi utvecklar ständigt våra kundrelationer och värdesätter därför all feedback vi får. Vi vill också locka till oss nya vänner av konst och design, både i Finland och internationellt. Om du har frågor gällande marknadsföringskommunikation eller om du vill föreslå samarbete, kontakta oss.

Museiteknik

För museitekniken på EMMA svarar ett team proffs inom olika tekniska specialområden. Vi medverkar i utställningarna, samlingsförvaltningen och olika projekt inom publiktjänster för att konsten ska visa sig på bästa möjliga sätt för vår publik.

Inom utställningsproduktionerna är det Museitekniken som praktiskt genomför konstnärernas och kuratorernas visioner. Vi tar fram optimala lösningar för hur konstverken visas och vi stöder konstnärerna så att deras konstverk visas på önskat sätt. I arbetet med samlingarna svarar vi för deras museala förvaring och transporter. Vi arbetar hela tiden med att förbättra tillgängligheten vad gäller såväl museets egna utställningar som de offentliga konstverken.

Konservering

Konservering bidrar till att bevara konstverken så att de kan visas även för framtida generationer. Vårt mål är att konstverk både nu och i framtiden ska visas på det sätt konstnären avsett.

Vi konserverar verk och föremål i EMMAs samlingar och utställningar och vi konsulterar andra anställda på museet i frågor som gäller hur verken ska visas. Det är vår uppgift att i förväg vidta åtgärder som skyddar verken mot eventuella skador vid behandling, visning och förvaring. Vi gör också nödvändiga reparationer och rengör och förstärker verken vid behov. Konservering kan också inbegripa restaurering, varvid vi försöker återställa ett verk i dess ursprungliga skick.

Samarbetspartners

Stödet från företag är viktigt för EMMA. Esbo stad, våra samarbetspartners och EMMA Pro-medlemmarna bidrar till att erbjuda Esboborna, finländarna och vår internationella publik konstupplevelser.

EMMAs viktigaste stödjare är Esbo stad.

EMMA är direkt kopplad till två betydande stiftelser, Saastamoinenstiftelsen och Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk. Visning av stiftelsernas samlingar och nya satsningar kring deras innehåll ger publiken unika upplevelser.

Våra samarbetspartners är: A-lehdet, Grano, JCDecaux och Tikkurila.

Medlemmarna i vår företagsklubb EMMA Pro är Vahanen Oy, Innovarch Oy, Medaffcon Oy och Seedi Oy.

Läs mera om EMMA pro.

Verksamhetsberättelser på finska