Espoo Museum of Modern Art

Visningslagret Bryk & Wirkkala © Ari Karttunen / EMMA

Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk

Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samling bygger på konstnärsparets personliga arkiv. Den är också den mest omfattande samlingen med deras verk. I samlingen ingår såväl färdiga konstverk som konstindustriella föremål, modeller, skisser, ritningar och fotografier.

Rut Bryk (1916–1999) och Tapio Wirkkala (1915–1985) hör till de centrala modernisterna inom finländsk konst och konstindustri. Bryk & Wirkkala samlingen med över 5 000 föremål och en omfattande arkivsamling representerar båda konstnärernas produktion i hela sin bredd.

Rut Bryks verk i samlingen är centrala keramiska föremål, konstverk och kompositioner av kakel. I samlingen ingår också illustrations- och verkskisser, grafik, keramikformar och en stor samling Seita-textiler.

Tapio Wirkkalas verk i samlingen består av tusentals teckningar och skisser i original, hundratals glasföremål, laminerade träskulpturer, möbler, exempel på prototyper, modeller och färdiga produkter, porslins-, silver- och plastföremål, grafisk produktion, fotografier samt gips- och grafitformar som han själv skulpterat.

Konstnärsparets barn Sami och Maaria Wirkkala donerade Bryk Wirkkala-samlingen till den år 2003 grundade Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk, som deponerade den i EMMA 2011. Den internationellt intressanta och sällsynta samlingen är permanent framlagd i visningslagret som öppnades 2017.

© Ari Karttunen / EMMA

Vi rekommenderar