Espoo Museum of Modern Art

EMMA Pro

EMMA Pro är en form av företagssamarbete med företag av alla storlekar. Som EMMAs företagspartner kan du ordna evenemang i museets unika miljö och delta i museets verksamhet.

Som EMMA Pro-medlem får du kännbar rabatt på EMMAs tjänster: genom att ordna ditt företags evenemang på EMMA sparar du kostnader och erbjuder upplevelser åt dina kunder och din personal.

EMMA Pro-medlemmarna har också möjlighet att begagna sig av konstens innehåll och ordna engagerande aktivitet. Vi kan tillsammans fundera över samarbetsformerna och de lämpligaste målgrupperna. Sådant samarbete ger större synlighet, och förutom formatet B-to-B kan vi tillsammans överväga skräddarsydd B-to-C-verksamhet som når specifika målgrupper.

Ta kontakt:
Saara Suojoki, utvecklingschef
+358 (0)40 841 2621
saara.suojoki@emmamuseum.fi

Se våra evenemangsutrymmen och guidningar

Åtta skäl att bli medlem i EMMA Pro

1. Konst
EMMA Pro vidgar vyerna, för konst är uppfriskande och utmanande, den sporrar oss att finna nya lösningar. Kreativiteten, energin och motivationen ökar. Arbetet blir effektivare.

2. Lokaler
EMMA Pro är verksam i WeeGee-huset, som också arkitektoniskt är en värdefull lokal för kundevenemang, möten, pop up-kontor, workshopar och träffar. Miljön inspirerar.

3. Läge
EMMA Pro är beläget i Hagalund, på kort avstånd från Helsingfors centrum mitt bland Finlands bästa högskolor och hundratals företag som är verksamma inom huvudstadsregionen. Till oss kommer du lätt.

4. Synlighet
EMMA Pro erbjuder sina partners mångsidig synlighet såväl i WeeGee-huset som i EMMAs information och projekt – intressentgrupperna icke att förglömma. Alla våra samarbetspartners är en viktig del av konstmuseets verksamhet.

5. Anseende
EMMA Pro placerar ditt företag bland den grupp kreativa företag som bär ansvar för den gemensamma välfärden. Varumärket stärks och bilden av företaget som arbetsgivare klarnar.

6. Öppenhet
EMMA Pro är en öppen klubb för alla företag inom huvudstadsregionen, och det är lätt, förmånligt och lönsamt att ansluta sig. Även en måttfull ekonomisk insats ger stor utdelning.

7. Företagsansvar
EMMA Pro ger möjligheter att påverka samhället och stödja konsten och konstforstran. Huvudstadsregionens kultur- och affärsliv möts. Alla vinner.

8. Nätverk
EMMA Pro är ett företagsnätverk. En kreativ miljö föder nya typer av affärsverksamhet och bättre kunnande. Kundrelationerna utvecklas.

Medlemmarna i vår företagsklubb EMMA Pro är Vahanen Oy, Innovarch Oy och Seedi Oy.