Espoo Museum of Modern Art

Kulturstigen för andra stadiet

Jaakko Pietiläinen: Svepningar har inga fickor, 2020. © Paula Virta / EMMA

Välkommen att uppleva konst och formgivning på EMMA. Med hjälp av den här Kulturstigshelheten som riktar sig till studerande på andra stadiet i Esbo kan du och din grupp stifta bekantskap med konsten, låta er inspireras av den och diskutera olika teman med hjälp av konsten.  

Att se konst är en personlig upplevelse och därför finns det inget rätt eller fel sätt att tolka konst. För många erbjuder konsten en möjlighet att stärka det kreativa tänkandet, att hitta olika sätt att betrakta världen på och att uttrycka sig själv. Man kan påverka med hjälp av konsten: den kan till exempel stöda ett hållbart och ansvarsfullt tänkande.

Helheten består av tre delar: 

    1. En video att se på förhand med tips för hur man kan se och uppleva konsten. 
    2. Ett guidat museibesök för gruppen. Besöket räcker en timme och är gratis.  
    3. Uppgifter som du kan utföra för att fördjupa dig i verk som intresserar dig. Uppgifterna fungerar som en del av museibesöket och man kan fortsätta jobba med dem efter besöket på museet.  

Boka andra stadiets Kulturstig här.

1. Video att se före besöket

2. Anvisningar för det guidade besöket på museet

Till Kulturstigen för andra stadiet hör ett guidat museibesök på EMMA. Det handlar inte om en traditionell guidad rundtur på utställningarna utan om en möjlighet att mer självständigt stifta bekantskap med konsten tillsammans, med stöd av en guide.  

Besöket börjar i WeeGees entréhall där guiden tar emot gruppen. Först stifar vi tillsammans bekantskap med några verk och diskuterar teman kring påverkande, självuttryck och hållbarhet. Efter det får deltagarna självständigt leta upp verk som intresserar just dem, och fördjupa sig i verken med hjälp av uppgifter. Syftet med museibesöket är att inspirera och väcka tankar – läraren på kursen kan själv bestämma i vilken form gruppen utför uppgifterna. Som avslutning på besöket samlas vi igen och delar våra upplevelser. Vilka observationer, tankar och frågor väckte konsten vi mötte?  

Under museibesöket stiftar gruppen särskilt bekantskap med Saastamoinen stiftelsens samlingsutställning, och med utställningen Collection Kakkonen med finskt glas och keramik.  Titta före ert besök på videon som finns på den här sidan med tips för hur man kan se på konst och studera också uppgifterna på förhand. På det sättet får ni mest ut av ert besök på museet.

3. Uppgifter för besöket på museet

Med hjälp av dessa uppgifter kan du sätta dig djupare in i tre verk. Du kan utföra uppgifterna som du själv vill: genom att skriva eller göra en video eller en bild. 

  1. Välj efter guidens inledning ett verk vars motiv du tycker är ställningstagande. Berätta mera om det här verket som känns effektfullt, och om dess motiv. Påverkar det på det personliga planet eller på ett bredare samhälleligt plan? Vilka saker i verket påverkar dig?
  2. Leta fram ett verk som väcker någon känsla hos dig. Känslan kan vara tydlig och stark eller lätt och tystmäld. Beskriv verket närmare och också vad det är som väcker känslor hos dig. Föreställ dig och beskriv ett annorlunda konstverk som du kunde uttrycka samma känsla med?
  3. Leta fram ett designföremål vars motiv eller form du tycker att är bekant. Föreställ dig att du skulle studera föremålet på nytt 50 år senare. Hur skulle föremålets material, användningsändamål eller utseende te sig då? Hur har föremålet stått emot tidens tand? Skulle du ändra på något för att göra föremålet mer hållbart?