Espoo Museum of Modern Art

Konst på stan

EMMA-samlingens konst kan beskådas runtom i Esbo. En betydande del av verken är synliga för stadsborna i stadsbilden som offentliga monument utomhus eller i skolor, sjukhus, daghem, servicehus och simhallar. EMMA genomför också större offentliga konstprojekt i staden. Utanför museet ordnas verkstäder, evenemang, föreställningar och utställningar.

Offentlig konst längs den nya snabbspårvägen

Huvudstadsregionens första snabbspårväg började trafikera i oktober 2023. Längs rutten i Esbo finns offentlig konst som kuraterats av EMMA. Det nyaste verket är Jenni Tieahos Pållen min hej! intill travbanan i Vermo.

Läs mera

Esbos Nelli har flyttat till Saudarkrokurparken i Kalajärvi

Skulpturen har designats för att vara flyttbar, och tanken är att den ska byta omgivning med jämna mellanrum. Nellis nya omgivning flyttar Nelli till Saudarkrokurparken i Kalajärvi. Det är Esbo ungdomsfullmäktige som har valt ut platsen.

Läs mera