Espoo Museum of Modern Art

Konst på stan

EMMA-samlingens konst kan beskådas runtom i Esbo. En betydande del av verken är synliga för stadsborna i stadsbilden som offentliga monument utomhus eller i skolor, sjukhus, daghem, servicehus och simhallar. EMMA genomför också större offentliga konstprojekt i staden. Utanför museet ordnas verkstäder, evenemang, föreställningar och utställningar.

I Esbos nya familjecenter visas konst från EMMA och ur Saastamoinen stiftelsens konstsamling

EMMA har kurerat en konsthelhet till Esbo centrums familjecenter.

Läs mera