Espoo Museum of Modern Art

Emmas museitips

Undersök och förundras, snoka och viska. Titta in och tänk efter, välkommen till konstens värld!

Nedan några bra tips som gör också ditt besök i EMMA trevligt och givande. Vi rekommenderar varmt att barnen och de vuxna tillsammans går igenom tipsen före museibesöket.

  • Ytterkläder, stora väskor, paraplyer och cykelhjälmar lämnar jag alltid på för dem reserverade platser. På så sätt kommer det inte in överflödig fukt eller smuts i utställningssalarna.
  • Jag ser och upplever mera i museet om jag rör mig lugnt och tar andra besökare i beaktande.
  • Jag äter och dricker först efter utställningsbesöket, t.ex. i caféet eller verkstaden.
  • Jag vidrör inte konstverken. På skyltarna ser jag om det på utställningen finns verk som man får röra vid. Jag undviker också att luta mig mot väggarna. Däremot funderar jag, betraktar och pratar mycket om konsten, kom du också ihåg!
  • Jag kan fotografera verken utan blixt och stativ, om det inte är särskilt förbjudet på utställningen. Fotona är bara för mitt eget bruk.
  • Ifall jag av misstag rör vid ett konstverk eller det inträffar någon annan skada, meddelar jag genast utställningsövervakaren eller guiden om det inträffade. Du kommer väl ihåg att den medföljande vuxna bär ansvaret för barnet under museibesöket.

EMMAs personal hjälper gärna och ger råd ifall du behöver hjälp eller du har något att fråga.

Välkommen!

© Olga Poppius / Suomen muotoilukasvatusseura