Espoo Museum of Modern Art

EMMA erbjuder kreativ sysselsättning för människor i alla åldrar. Du får delta i konstverkstäder, du får höra anföranden och du får träffa konstnärer och experter. De årliga evenemangsdagarna är fullspäckade med program för bl.a. barnfamiljer och överlag alla som är intresserade av konst och design. Du kan delta i evenemangen för priset av en museibiljett. Förhandsanmälan krävs inte, om inte annat nämns i programmet.

EMMA har publikguidningar på finska varje fredag kl. 17.30 och söndag kl. 13. Se guidningarna på den finskspråkiga evenemangssidan.

Det är fritt inträde till EMMA varje fredag kl. 15 framåt.

EMMA följer principerna för tryggare rum på alla evenemang.

Besök oss