För medierna

EMMAs utlåtande gällande utställningen Michael Jackson: On the Wall

Vi på EMMA är djupt berörda av dokumentären Leaving Neverland där Michael Jackson behandlas och av den debatt som uppstått kring den. De anklagelser som framförs i dokumentären är uppskakande. EMMA fördömer alla former av utnyttjande. Det är viktigt att diskutera sexuellt våld och utnyttjande, trots att ämnet är svårt.

Utställningen Michael Jackson: On the Wall fick sin början på National Portrait Gallery i London innan dokumentären Leaving Neverland hade haft premiär. Utställningen visades i London sommaren 2018, sedan i Grand Palais i Paris i februari 2019 och för närvarande på Bundeskunsthalle i Bonn. På EMMA visas utställningen enligt den ursprungliga tidtabellen 21.8.2019–26.1.2020. Vi planerar nu hur vi ska behandla de frågor och känslor som utställningen väcker. Vi vill möjliggöra diskussion, dialog och kritik, och vi vill också besvara frågor och bemöta kritik exempelvis i form av ordnade diskussioner.

Utställningen omfattar ett nittiotal verk av internationella samtidskonstnärer som i sin konst behandlat Michael Jackson som ett kulturellt fenomen. Utställningen är varken biografisk eller beundrande, utan den behandlar Michael Jacksons inflytande på samtidskonsten och vår kultur. Vi inser att det förstås är omöjligt att hålla isär dessa frågor och att Michael Jackson alltid har varit en i många avseenden motsägelsefull person. Vi ser det som vår skyldighet att delta i debatten och vill understryka att de frågor som dokumentären Leaving Neverland aktualiserar är både allvarliga och angelägna.

Kontaktpersoner för medier i frågor som gäller EMMA:

Asta Teräväinen, kommunikationskoordinator
asta.teravainen@emmamuseum.fi, tl. +358 44 7601930

Saara Suojoki, marknadsförings- och kommunikationschef
saara.suojoki@emmamuseum.fi, tl. +358 40 8412621

Ge respons

Bildbank
Lösenord: emmamuseum
Bilderna får användas endast i tidningen. Annan användning ska överenskommas särskilt.

Pressmeddelanden

EMMAs nya utställning utforskar gränslandet mellan konst och formgivning, samt samspelet mellan tekniskt kunnande och kreativitet

Samtidskonstens toppnamn på EMMA 2020

Finlands konstakademis pris till skulptören Aaron Heino

G.A.P:s och EMMAs samarbetsprojekt samlar konstnärer från olika områden i en mångkulturell grupp

Juhana Moisanders Ethology of a Man är en videoinstallation som behandlar makt och människans gruppbeteende

Rut Bryk och Tapio Wirkkala visas på två samtidiga soloutställningar utomlands

Barnens museifestival fyller Utställningscentret WeeGee med svängig trafikjam

The Men Who Fell from Earth är full av målarkonstens energi

EMMAs program under 2019: Konstnärspersonligheter och stjärnstoft

Kate McIntoshs live-installation Worktable öppnas på EMMA den 14 november. Deltagarna får ögonskydd och en hammare – sedan börjar arbetet!

EMMA och Saastamoinenstiftelsen premiärvisar Alicja Kwades konst i Finland

Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk belönades med juryns specialpris i Helsinki Design Awards

Prisutställning visar bildkonstnär Outi Pieskis produktion bredare än någonsin

De boende i seniorcentralen gav EMMAs kollektiva konstverk i Alberga ett nytt yttre

EMMA inleder höstsäsongen med starka samtidskonstnärer: Outi Pieski, Alicja Kwade och Kate McIntosh

Michael Jackson: On the Wall är huvudutställningen på EMMA 2019

Se alla EMMAs pressmeddelanden.