Espoo Museum of Modern Art

För medierna

Användarnamn: press
Lösenord: emmamuseum
Bilderna får användas endast i tidningen. Annan användning ska överenskommas särskilt.

Kontakta oss:
Iris Suomi, ansvarig marknadsförings- och kommunikationsspecialist
iris.suomi@emmamuseum.fi