Espoo Museum of Modern Art

Distansundervisningsmaterial för skolorna

© Yehia Eweis / EMMA

Hej lärare! Här hittar du material och uppgifter för distansundervisning som du kan anpassa till ditt eget läroämne. Först hittar du anvisningar som passar alla konstnärsintervjuer. På det följer uppgifter som har en åldersrekommendation. Det kommer mer material under våren.

Följande intervjuer är på svenska:

Oscar Furbacken
Andreas Johansson
Bella Rune

Fler videon finns att se på engelska och finska här.

Titta på konstnärsintervjun och fundera över följande frågor:

Vilka ämnen och teman intresserar konstnären? Vilka material och tekniker använder konstnären i sina verk?

Skriv upp de saker som särskilt fastnade i minnet.

Vilka tankar väcker de teman som intresserar konstnärerna? Vilket tema skulle inspirera dig till eget kreativt arbete?

Ta fram ett redskap du hittar hemma som lämpar sig för uppgiften. Det kan vara mobilkameran, penna och papper eller återvunnet papper och sax. Använd fritt fantasin. Välj ett föremål i din omgivning du vill titta på noggrannare. Du kan ta en serie bilder av ditt husdjur, rita konturerna till din grönväxt eller klippa fram profilen på en familjemedlem. Spara ditt verk genom att ta en bild av det. Du kan även skriva upp tankar kring ditt sätt att arbeta.

Uppgifter för enskilda konstnärintervjuer

Bella Rune

Interwoven © Ari Karttunen / EMMA

Konstnären Bella Rune är intresserad av rummets möjligheter, av arkitektur och av uppfinningsrik och resurssnål materialanvändning. Hon använder bland annat tråd som material i sina skulpturer och leker med färg och ljus. Trådarna färgar hon med sådant hon hittar i vardagen som currypulver eller bläck från skrivaren.

UPPGIFT

Har du ett garnnystan eller tråd hemma? Det kan vara tunn sytråd eller ylletråd. Konstnärens skulpturer består av tråd och en stödkonstruktion. Har du något ställe hemma där du kunde göra ett eget verk genom att vira tråd fram och tillbaka?

Kom ihåg att be om lov innan du förverkligar verket. Ta en bild av verket när du är klar och glöm inte att städa upp efter dig. Om du inte har någon tråd kan du göra en skiss av din idé.

Som stöd för uppgiften.

Sami Lukkarinen: Jasu69

Sami Lukkarinen: Jasu69, 2004 © Matti Ruotsalainen

Verket Jasu69 som syns på bilden, är det första verket i en serie som kommenterar profilbilder inom sociala media. Konstnären Sami Lukkarinen har i närmare tjugo års tid funderat kring och kommenterat självporträtt som publiceras på nätet och tagit fasta på den växande ström av offentliga självporträtt, dvs selfies som finns där.

UPPGIFT
Lek med mobilkameran. Ta både bra och dåliga foton av dig själv. Pröva olika bildvinklar, kompositioner och miner. Vilka foton skulle du helst inte visa för någon? Välj ett foto du vill studera närmare.

Förstora fotot på mobilens skärm och väl teknik och material för att förverkliga ett självporträtt. Överför fotot på papper som stora färgblock. Använd färgpennor eller olikfärgade, rivna pappersbitar. Försök göra ett stiliserat, nästan icke-föreställande verk. Fota självporträttet som minne!

Andreas Johansson

Andreas Johansson: Void, 2016 © Ari Karttunen / EMMA

Andreas Johanssons skejtarintresse i ungdomen har påverkat både hans väg till konstnär och innehållet i hans verk. Då han rörde sig på stan och letade efter skejtarställen, hittade han ödetomter och gator där känslan var annorlunda än på andra ställen. De här motiven syns fortfarande i hans verk. I videon ser vi hur konstnären klipper ut ett överraskande verklighetstroget, öde utrymme av papper. Hans verk är ett slags skulpturer men samtidigt bilder som består av utklippta detaljer.

UPPGIFT

Högstadiet, gymnasiet
Titta på konstnärintervjun och bekanta dig med konstnärens ungdomsskeden. Planera en stig eller karta över din egen framtid och skriv ner hur du hoppas att ditt liv ska bli. Du kan teckna, måla eller använda collageteknik.

Fortsätt fundera över dina livsval genom att klippa ut din siluett, dvs konturerna av dig själv och placera den någonstans i ditt hem. Prova få fram siluettens skugga med hjälp av solljuset eller en ficklampa. Håll siluettbilden framme i ditt hem som en påminnelse om dina drömmar! Siluetten kan klippas på fri hand, tex som en bredare stickgubbe.

Konstnären talar i videon om en tredje plats. Vad menar han med det? Kunde man se det här undantagstillståndet eller yttervärlden som vårt avgränsade, tomma utrymme, den tredje platsen som väntar på oss när tiden är inne. Skriv en dagboksliknande text om vad du tänker dig att den tredje platsen är.

Som stöd för uppgiften.

Oscar Furbacken: Chambers #1

Oscar Furbacken bygger världar i miniatyr i sina verk. Han är intresserad av förgänglighet, ruiner och platser som tagits över av naturen. Platserna är som små skydd, bon, som kan förvandlas till ett eget utrymme.

Åk 1-3
Titta på bilden av verket: vad kan det vara för en plats? Rita ett eget härligt bo där det är tryggt och skönt att vara. Du kan också prova att bygga ett eget bo i ditt hem. Bygg t.ex. ett mjukt bo i din säng.

Åk 4-6
Konstnären är intresserad platser som naturen tagit över och av betongruiner. Leta reda på en plats i din närmiljö där naturen redan håller på att ta över. Du kan ta en bild av området du valt. Kom ihåg medan du gör uppgiften att det är viktigt att följa de instruktioner vi fått för hur vi ska röra oss utomhus.

Åk 7-9
Bekanta dig närmare med konstnärens tankar genom att se intervjun. Han är intresserad av att skapa optiska illusioner och lyfter fram surrealistiska, overkliga element i sina verk. Skapa en overklig vy genom att ta en bild av det du ser via en spegel. Du kan ändra bilden i telefonens bildredigering.

Gymnasierna, andra stadiet
Bekanta dig närmare med konstnärens tankar genom att se intervjun. Konstnären talar om inre platser, om att skydda sig, om att grotta in sig. Fundera på det undantagstillstånd som just nu råder i samhället och skriv en text kring det.

Hanna Saarikoski: Eyeliner

Hanna Saarikoski, Rajauskynä, 2013. Still-kuva videolta.
Hanna Saarikoski, Rajauskynä, 2013. Still-kuva videolta.

Åk 7.–10
Titta på Hanna Saarikoskis verk Eyeliner. Behövs en fysisk närvaro och rumslig upplevelse för att uppleva ett konstverk? Vilka tankar väcker verket? Ofta är tolkningen av samtidskonsten fri. Att tolka verket utgående från den egna upplevelsen av världen är det som eftersträvas. Är verket enligt dig ett självporträtt eller en perfomance, dvs ett uppträdande. Om du ser verket som ett självporträtt, hur skulle då din version se ut? Bekanta dig på nätet med självporträtt och vad det betyder.

Anne-Karin Furunes: Upplysta ögonblick 1

Anne-Karin Furunes, Valaistut hetket 1, 2012
Anne-Karin Furunes, Valaistut hetket 1, 2012

Anne-Karin Furunes verk utgår från gamla fotografier. Hon anser att vi via porträtt kan fundera över vad det innebär att vara människa. Furunes sätt att förverkliga sina verk bygger på en dialog med ljuset. Motivet framträder när den svartmålade duken, som konstnären gjort olika stora hål i, placeras mot en ljus vägg. Djupintrycket skapas förutom av ljuset också av betraktarens rörelser och synvinkel. Förutom duken och ljuset är även väggen och det fysiska rummet en del av verket.

Åk 1-3, UPPGIFT
Furunes konstverk Upplysta ögonblick 1 är som ett skol- eller passfoto: endast ansiktet är avbildat, inte hela personen. Då du ser på verket, vad ser du? Hur skulle du beskriva personen i konstverket? Är hen jämnårig, äldre eller yngre än du? När du tittar på personens ansikte och min, vilka känslor och tankar tycker du hen verkar ha?

Åk 1-3, FORTSÄTTNINGSUPPGIFT
Hur ser personens berättelse ut som du ser i verket. Du kan använda svaren du gav tidigare som stöd för att komma igång med berättelsen. Vem är hen? Vad har hänt innan bilden togs. Varför har bilden tagits? Vad hände efter att bilden tagits? Rita också gärna ett bildpar där du och personen på bilden är tillsammans och på gott humör. Vad kunde du säga till personen på bilden för att stöda och uppmuntra hen?