Distansundervisningsmaterial för skolorna

EMMA Taideloma

Hej lärare! Här hittar du material och uppgifter för distansundervisning som du kan anpassa till ditt eget läroämne. Först hittar du anvisningar som passar alla konstnärsintervjuer. På det följer uppgifter som har en åldersrekommendation. Det kommer mer material under våren.

Följande intervjuer är på svenska:

Oscar Furbacken
Andreas Johansson
Bella Rune

Fler videon finns att se på engelska och finska här.

Titta på konstnärsintervjun och fundera över följande frågor:

Vilka ämnen och teman intresserar konstnären? Vilka material och tekniker använder konstnären i sina verk?

Skriv upp de saker som särskilt fastnade i minnet.

Vilka tankar väcker de teman som intresserar konstnärerna? Vilket tema skulle inspirera dig till eget kreativt arbete?

Ta fram ett redskap du hittar hemma som lämpar sig för uppgiften. Det kan vara mobilkameran, penna och papper eller återvunnet papper och sax. Använd fritt fantasin. Välj ett föremål i din omgivning du vill titta på noggrannare. Du kan ta en serie bilder av ditt husdjur, rita konturerna till din grönväxt eller klippa fram profilen på en familjemedlem. Spara ditt verk genom att ta en bild av det. Du kan även skriva upp tankar kring ditt sätt att arbeta.

Uppgifter för enskilda konstnärintervjuer

Sami Lukkarinen: Jasu69

Verket Jasu69 som syns på bilden, är det första verket i en serie som kommenterar profilbilder inom sociala media. Konstnären Sami Lukkarinen har i närmare tjugo års tid funderat kring och kommenterat självporträtt som publiceras på nätet och tagit fasta på den växande ström av offentliga självporträtt, dvs selfies som finns där.

UPPGIFT
Lek med mobilkameran. Ta både bra och dåliga foton av dig själv. Pröva olika bildvinklar, kompositioner och miner. Vilka foton skulle du helst inte visa för någon? Välj ett foto du vill studera närmare.

Förstora fotot på mobilens skärm och väl teknik och material för att förverkliga ett självporträtt. Överför fotot på papper som stora färgblock. Använd färgpennor eller olikfärgade, rivna pappersbitar. Försök göra ett stiliserat, nästan icke-föreställande verk. Fota självporträttet som minne!

Oscar Furbacken: Chambers #1

  • Oscar Furbacken: Chambers #1, 2017. © Ari Karttunen / EMMA

  • Oscar Fuhrbacken: Chambers #1. Detalj. © Ari Karttunen

  • Oscar Fuhrbacken: Chambers #1 © Ari Karttunen

Oscar Furbacken bygger världar i miniatyr i sina verk. Han är intresserad av förgänglighet, ruiner och platser som tagits över av naturen. Platserna är som små skydd, bon, som kan förvandlas till ett eget utrymme.

Åk 1-3
Titta på bilden av verket: vad kan det vara för en plats? Rita ett eget härligt bo där det är tryggt och skönt att vara. Du kan också prova att bygga ett eget bo i ditt hem. Bygg t.ex. ett mjukt bo i din säng.

Åk 4-6
Konstnären är intresserad platser som naturen tagit över och av betongruiner. Leta reda på en plats i din närmiljö där naturen redan håller på att ta över. Du kan ta en bild av området du valt. Kom ihåg medan du gör uppgiften att det är viktigt att följa de instruktioner vi fått för hur vi ska röra oss utomhus.

Åk 7-9
Bekanta dig närmare med konstnärens tankar genom att se intervjun. Han är intresserad av att skapa optiska illusioner och lyfter fram surrealistiska, overkliga element i sina verk. Skapa en overklig vy genom att ta en bild av det du ser via en spegel. Du kan ändra bilden i telefonens bildredigering.

Gymnasierna, andra stadiet
Bekanta dig närmare med konstnärens tankar genom att se intervjun. Konstnären talar om inre platser, om att skydda sig, om att grotta in sig. Fundera på det undantagstillstånd som just nu råder i samhället och skriv en text kring det.

Hanna Saarikoski: Eyeliner

Hanna Saarikoski, Rajauskynä, 2013. Still-kuva videolta.

Åk 7.–10
Titta på Hanna Saarikoskis verk Eyeliner. Behövs en fysisk närvaro och rumslig upplevelse för att uppleva ett konstverk? Vilka tankar väcker verket? Ofta är tolkningen av samtidskonsten fri. Att tolka verket utgående från den egna upplevelsen av världen är det som eftersträvas. Är verket enligt dig ett självporträtt eller en perfomance, dvs ett uppträdande. Om du ser verket som ett självporträtt, hur skulle då din version se ut? Bekanta dig på nätet med självporträtt och vad det betyder.

Anne-Karin Furunes: Upplysta ögonblick 1

Anne-Karin Furunes, Valaistut hetket 1, 2012

Anne-Karin Furunes verk utgår från gamla fotografier. Hon anser att vi via porträtt kan fundera över vad det innebär att vara människa. Furunes sätt att förverkliga sina verk bygger på en dialog med ljuset. Motivet framträder när den svartmålade duken, som konstnären gjort olika stora hål i, placeras mot en ljus vägg. Djupintrycket skapas förutom av ljuset också av betraktarens rörelser och synvinkel. Förutom duken och ljuset är även väggen och det fysiska rummet en del av verket.

Åk 1-3, UPPGIFT
Furunes konstverk Upplysta ögonblick 1 är som ett skol- eller passfoto: endast ansiktet är avbildat, inte hela personen. Då du ser på verket, vad ser du? Hur skulle du beskriva personen i konstverket? Är hen jämnårig, äldre eller yngre än du? När du tittar på personens ansikte och min, vilka känslor och tankar tycker du hen verkar ha?

Åk 1-3, FORTSÄTTNINGSUPPGIFT
Hur ser personens berättelse ut som du ser i verket. Du kan använda svaren du gav tidigare som stöd för att komma igång med berättelsen. Vem är hen? Vad har hänt innan bilden togs. Varför har bilden tagits? Vad hände efter att bilden tagits? Rita också gärna ett bildpar där du och personen på bilden är tillsammans och på gott humör. Vad kunde du säga till personen på bilden för att stöda och uppmuntra hen?