Espoo Museum of Modern Art

Styrelsen för EMMA konstmuseistiftelse

Ordförande: Saija Äikäs, direktör, jur.kand., MBA
Vice ordförande: Petteri Karttunen, ordförande, ekon.mag., Saastamoinenstiftelsen

Tuomas Auvinen, PhD., EMBA, dekanus, Aalto-universitetet’s högskola för konst, design och arkitektur
Saara Hyrkkö, riksdagsledamot, stadsfullmäktige, medlem, diplomingenjör
Päivi Karttunen, fil.kand, Saastamoinenstiftelsen
Anna Tuori, konstnär
Jaana Valle, stadsfullmäktige, medlem
Henrik Vuornos, medlem i stadsfullmäktige
Manne Airaksinen, Senior Advisor, jur.dr.