Styrelsen för EMMA konstmuseistiftelse

Ordförande: Saija Äikäs, direktör, jur.kand., MBA
Vice ordförande: Petteri Karttunen, ordförande, ekon.mag., Saastamoinenstiftelsen

Jaana Ailus, produktutvecklingsdirektör, kemist
Minna Lahti, marknadsföringschef
Päivi Karttunen, fil.kand, Saastamoinenstiftelsen
Anna Tuori, konstnär
Riitta Valorinta, museichef emerita, konsthistoriker
Henrik Vuornos, medlem i stadsfullmäktige
Sakari Wuolijoki, direktör, jur.dr