Espoo Museum of Modern Art

Styrelsen för EMMA konstmuseistiftelse

Ordförande: Saija Äikäs, direktör, jur.kand., MBA
Vice ordförande: Petteri Karttunen, ordförande, ekon.mag., Saastamoinenstiftelsen

Saara Hyrkkö, riksdagsledamot, stadsfullmäktige, medlem, diplomingenjör
Päivi Karttunen, fil.kand, Saastamoinenstiftelsen
Anna Tuori, konstnär
Jaana Valle, stadsfullmäktige, medlem
Riitta Valorinta, museichef emerita, konsthistoriker
Henrik Vuornos, medlem i stadsfullmäktige
Sakari Wuolijoki, direktör, jur.dr